Wettelijk eisen bij brandbeveiliging

Europese regelgeving voor brandwerend bouwontwerp

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Het is belangrijk om direct vanaf het begin van uw ontwerp de wettelijke eisen voor brandveiligheid in acht te nemen.

Brandvoorschriften kunnen per land verschillen. Daarnaast kunnen ze ook per gebouwtype weer anders zijn.

Hoe lang een systeemplafond of vliesgevel stand houdt bij brand is afhankelijk van de structuur. Daarom schetsen brandbeveiligingsrichtlijnen de eisen voor verschillende gebouwklassen. Deze variëren  van kleine  woningen tot enorme industriële faciliteiten.

HOE BOUWT U NOODUITGANGEN EN VLUCHTROUTES

Hilti fire protection support system

In geval van brand moeten mensen in het gebouw voldoende tijd hebben om te kunnen vluchten. Bij het ontwerpen van de brandveiligheid moet hier zorgvuldig rekening mee worden gehouden.

De Duitse richtlijnen MLAR [4] (huidige versie 11/2005) beschrijven hoe lang en op welke wijze vluchtwegen bij brand vrij gehouden moeten worden.

De kernboodschappen van MLAR [4] zijn:

  • Bij brandwerende systeemplafonds moet de vereiste brandwerendheid gegarandeerd zijn indien brand van boven en van onder het plafond komt.
  • Modulaire installatiesystemen moeten aan speciale eisen worden voldaan indien deze gemonteerd is tussen de onderkant vloerdek en het verlaagde plafond. 

belangrijkste Europese normen

Enkele van de belangrijkste Europese normen zijn EN 13501 en EN 1366-1: 2104. Deze normen gelden in alle Europese landen, voor een brandwerend ontwerp van ventilatiekanalen en rookbeheersing.

Bovendien vertelt de Duitse MLAR richtlijn ook hoe belangrijk brandveiligheid is in ventilatiesystemen:

  • Paragraaf 5.2.2 verwijst naar de ventilatieleidingen, die brandbestendig moeten zijn. De brandwerende leidingen moeten worden vastgezet met bijbehorende brandwerende bouwelementen.
  • Paragraaf 5.2.4 verwijst naar ventilatieleidingen boven verlaagde plafonds. Indien ventilatieleidingen boven brandwerende systeemplafonds zijn geïnstalleerd, moeten deze zodanig moeten vastgezet dat ze in geval van brand niet naar beneden vallen (zie DIN 4102-4: 1994-03 [6] , hoofdstuk 8.5.7.5).

Vraag het aan een ingenieur