Reglement voor brandwerendheid

Hilti biedt een geheel aan brandwerende oplossingen in overeenstemming met de Europese classificaties.

De brandbestendigheid wordt vanaf nu volgens de Europese norm geëvalueerd

  • Proefnormen: EN 1366-3 voor de doorvoeringen en EN 1366-4 voor de voegen
  • Norm inzake bewegingscapaciteiten: ISO 11600
  • Classificatienorm: EN 13501-2

De voorgaande nationale normen zijn niet meer geldig

Let op: producten voor de afdichting van doorvoeringen of uitgewerkt voor lineaire voegen worden behandeld in de handleiding ETAG 026. Alle producten moeten gekwalificeerd zijn via een homologatie en moeten een ETA (Europese technische goedkeuring), of een ETB (Europese technische beoordeling) hebben.

 

Vuurbestendige afdichtingen

Kies de beste oplossing voor uw isolatie

Hilti heeft 4 isolatieconfiguraties getest om de energetische prestaties van uw werven te verbeteren.

Isolation continue locale

Plaatselijke continue isolatie

Plaatselijke isolatie: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over een beperkte lengte langs weerszijden van de wand.

Continue isolatie: het isolatiemateriaal gaat door de wand.

Isolation continue le long du tube

Continue isolatie langs de buis

Isolatie langs de buis: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over de volledige lengte van de buis.

Continue isolatie: het isolatiemateriaal gaat door de wand.

Isolation continue locale

Plaatselijke onderbroken isolatie

Plaatselijke isolatie: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over een beperkte lengte langs weerszijden van de wand.

Onderbroken isolatie: het isolatiemateriaal gaat niet door de wand.

Isolation interrompue le long du tube

Onderbroken isolatie langs de buis

Isolatie langs de buis: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over de volledige lengte van de buis.

Onderbroken isolatie: het isolatiemateriaal gaat niet door de wand.

Tijdens het testen van de brandbestendigheid is de opening of sluiting van de buisuiteinden van levensbelang

Afdichting van de buizen

Configuratie van het buisuiteinde tijdens de test

Aan de binnenkant van de oven

Configuratie van het buisuiteinde tijdens de test

Aan de buitenkant van de oven

U/U

Open

Open

C/U

Afgedicht

Open

U/C

Open

Afgedicht

C/C

Afgedicht

Afgedicht

De afdichting van de buizen U/U dekt alle andere omstandigheden

De afdichting C/U dekt U/C en C/C

De afdichting U/C dekt C/C maar niet omgekeerd

Welke prestaties volgens de gebruikte materialen?

De resultaten zijn gegeven voor elk type doorvoer met de overeenkomstige prestaties.

  • E =  Vlam- en rookdichtheid
  • I = Thermische isolatie
  • 'getal': = prestatie in minuten

Classificaties van voegen

Hoe de brandbestendigheid van voegen lezen?

Raadpleeg hier de betekenis van de gebruikte afkortingen voor het uitdrukken van de brandbestendigheid van een voeg.

Leesvoorbeeld voor de voegkit CFS-SP WB van Hilti

Raadpleeg hier hoe de brandwerende prestaties van een voeg moet worden gelezen.

Details over de classificatie van de bewegingscapaciteit