Verschillende beschermingsniveaus tegen brand

Wat is een onbrandbare wand?

Er bestaan 3 beschermingsniveaus

  • Brandwerend: de wand behoudt zijn draagfunctie gedurende een gegeven tijd.  Sinds de norm EN 13501 wordt er gesproken van het W-criterium (mechanische weerstand)
  • Brandveilig: de wand laat vlammen en rook niet door maar verhindert niet dat de warmte wordt doorgegeven. De uitbreiding van de brand wordt beperkt maar de efficiëntie ervan is laag omdat de warmte die via de wand wordt doorgegeven de brand zal verspreiden. Sinds de norm EN 13501 wordt er gesproken van E-criterium (brandwerendheid en rookdichtheid).
  • Onbrandbaar: de wand laat geen vlammen, rook en warmte door en vormt zo een volledige barrière tegen de brand. Sinds de norm EN 13501 wordt er gesproken van E I-criterium (brandwerendheid en rookdichtheid + Thermische isolatie).

Zones die in het oog gehouden moeten worden om de brandebeveiliging te behouden

Zones de faiblesse coupe-feu à prendre en considération

Om performant te zijn moet een onbrandbare wand op alle punten dezelfde graad van brandbeveiliging verzekeren.

De zwakke zones die beschouwd moeten worden, zijn de kokerdoorgangen, de elektriciteitskabels, de vloeistofnetwerken en de uitzettings- en bouwvoegen.

Deze zwakke zones moeten met zorg behandeld worden om de brandweerstand van de wand te behouden.