Gevelverankering

Hilti biedt een gamma pluggen en ankers aan dat geschikt is voor de bevestiging van consoles ter ondersteuning van gevelbekleding en geventileerde facades.

gevelverankering

Aanbevolen ankers voor bevestiging in beton


Voor deze toepassing worden vaak de kunststof HRD-pluggen gebruikt. Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan echter het schroefanker HUS3 gebruikt worden. Dit zorgt voor een grotere productiviteit doordat het zwaardere belastingen kan opvangen dan de klassieke segmentankers. De gebruiksvoorwaarden van het schroefanker voor de bevestiging van beugels worden hieronder beschreven.

Gebruiksvoorwaarden voor ankers voor het bevestigen in beton

Aanbevolen ankers voor bevestiging in metselwerk

Hilti beschikt eveneens over bevestigingsoplossingen voor vol of hol metselwerk. Bij lage belastingen is de HRD-plug de meest geschikte oplossing. Bij zwaardere belastingen worden de mortels HIT-HY 270 en HIT-HY 170 in combinatie met de draadstangen HIT-V en de composiethulzen HIT-SC aanbevolen. Wanneer de sterkte van het metselwerk niet gekend is, wordt de weerstand van de pluggen geëvalueerd op basis van een trekproef.

Gebruiksvoorwaarden voor ankers voor het bevestigen in metselwerk

Bevestiging in seismisch gebied

Wanneer de consoles en profielen moeten voldoen aan een toevallige seismische belasting, moet ook de weerstand van de bevestiging gecontroleerd worden. In het technisch verslag EOTA TR 045 wordt de seismische categorie van de pluggen bepaald in functie van de seismische zone en het belang van het gebouw. 

Seismische zone
Belangrijkheids-klasse I
Belangrijkheids-klasse II

Belangrijkheids-klasse III
Belangrijkheids-klasse IV
Zeer laag
Geen enkele eis voor de ankers
Geen enkele eis voor de ankers
Geen enkele eis voor de ankers
Geen enkele eis voor de ankers
Laag Geen enkele eis voor de ankers
Geen enkele eis voor de ankers
C1 voor niet-structurele elementen
C2 voor structurele elementen
C2
Gematigd Geen enkele eis voor de ankers
C2 C2
C2
Matig Geen enkele eis voor de ankers
C2
C2
C2
Zwaar Geen enkele eis voor de ankers
C2
C2
C2

We verzoeken u contact op te nemen met het controlebureau dat verantwoordelijk is voor uw project om de vereiste seismische classificatie (C1 of C2) te valideren.

Aanbevolen ankers in seismisch gebied

Bevestiging van het isolatiemateriaal

De isolatiebevestiging X-IE voor betonondersteuning is de snelste bevestigingsoplossing voor isolatie want er hoeft niet geboord te worden.

De nagel X-IE is eveneens ideaal voor een renovatie want er komt geen stof vrij.

Corrosieweerstand

Opdat een bevestiging volledig voldoet aan de eisen en betrouwbaar is tijdens de ganse levensduur, moet de juiste corrosieweerstand gekozen worden. De volgende tabel toont een algemene aanbeveling voor de meest voorkomende omgevingen.

Corrosiebestendigheid van ankers, schroeven en nagels

Bepalen van de afmetingen van ankers en beugels

De bevestiging van consoles voor de aanbevolen bekleding is een veiligheidstoepassing die verantwoord moet worden met een berekeningsnota. Met de software PROFIS Anchor kunt u de afmetingen berekenen van de bevestigingen en platen. Neem contact op met één van onze ingenieurs die u kan helpen bij de installatie van deze software of u de werking ervan zal tonen.