Wordt voldaan aan de voorschriften?

Waarom en hoe moet het koppel gecontroleerd worden?

U dringt aan op het gebruik van expansieankers of installatiesystemen, maar u weet niet of ze op uw werven correct geïnstalleerd worden? Onze slimme slagmoersleutel staat garant voor een koppel dat voldoet aan de technische documentatie.
prescription chevillage Hilti

Maar waarom is het zo belangrijk om het koppel te controleren?

Ankers vastgezet met een te hoog of te laag koppel zijn een van de vaakst voorkomende oorzaken van afkeuringen tijdens werfcontroles

Koppel: moeilijk te zien, gemakkelijk over het hoofd te zien. Als het op verankering in beton aankomt, is toepassen van het juiste koppel van cruciaal belang. Ronduit gezegd: als een anker niet met het voorgeschreven koppel geplaatst wordt, is het slechts een kwestie van tijd voordat er defecten optreden. Het KSCE Journal of Civil Engineering rangschikt ankers vastgezet met een te hoog of te laag koppel als oorzaak nummer twee van afkeuringen bij werfcontroles. Er zijn veel redenen waarom het koppel dat in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven werd in de praktijk niet toegepast wordt. De belangrijkste daarvan is snelheid: met een steeds grotere planningsdruk is er zo goed als geen tijd meer om elk anker zorgvuldig te plaatsen en te controleren. Bovendien zijn ervaren werfprofessionals met de noodzakelijke gespecialiseerde opleiding niet altijd voorhanden.

Begrijp de gevaren van verkeerd aanspannen in verankeringstoepassingen

De gevaren van een te hoog koppel begrijpen
1 / 3
De gevaren van een te hoog koppel begrijpen

Het verschil tussen een anker geplaatst met een correct koppel en een anker in de nabijheid van een rand met een te hoog koppel.

De gevaren van een te laag koppel begrijpen
2 / 3
De gevaren van reeds bestaande beschadiging begrijpen

Een anker weg van de rand met een te hoog koppel resulteert in een kegel die te ver in de expansiehuls getrokken wordt, wat hoge splijtkrachten veroorzaakt.

De gevaren van een te laag koppel begrijpen
3 / 3
De gevaren van een te laag koppel begrijpen

Een anker geplaatst met een te laag koppel zorgt ervoor dat de kegel zich in een onjuiste positie bevindt, met andere woorden: hij wordt niet diep genoeg in de expansiehuls getrokken om de voorgeschreven lasten te bereiken.

De gevaren van een te hoog koppel begrijpen

Een te hoog koppel zorgt ervoor dat de kegel te diep in de expansiehuls getrokken wordt. Dit genereert tijdens het installeren grote krachten die sterk genoeg kunnen zijn om aan de rand van de plaat versplintering te veroorzaken (wanneer het beton splitst of in stukjes afbreekt), waardoor het draagvermogen van het basismateriaal kleiner wordt.

Het grootste probleem van versplintering is dat het niet altijd zichtbaar is voor het blote oog. Maar zelfs wanneer de versplintering wel zichtbaar en onmiddellijk te verhelpen is, kan de herstelling ervan erg arbeidsintensief zijn omdat er nieuwe bevestigingspunten gevonden moeten worden en het staal naar behoren aangepast moet worden. Veel erger is het wanneer de versplintering onzichtbaar is. Dit gebeurt vaak wanneer ze - bijvoorbeeld - onder een staalplaat verscholen zit, waardoor de fout onopgemerkt blijft en niet hersteld wordt. Met AT-machines en HST3-ankers kunt u het risico op structurele defecten die door een onjuist koppel veroorzaakt worden aanzienlijk verkleinen.

De gevaren van reeds bestaande beschadiging begrijpen

Een anker geplaatst met een te hoog koppel resulteert altijd in een kegel die te ver in de expansiehuls getrokken wordt, wat hoge splijtkrachten veroorzaakt. Toch kunnen de splijtkrachten - als het anker zich ver van de plaatrand bevindt tenminste - zonder enige schade door het omringende beton geabsorbeerd worden. Als het anker bij dit aanhaalmoment met een veel te hoog koppel geplaatst wordt, kan de stalen bout beschadigd worden of zelfs in stukken breken. Het resultaat is een duidelijke daling van de breukbelasting van het staal onder trekkracht, schuifkracht of een combinatie van beide, en dit tot aan het breekpunt.

Net als bij versplintering is het grootste probleem van ankerschade dat het gemakkelijk onopgemerkt blijft. Omdat visuele inspectie van een geplaatst anker onmogelijk is, kan reeds bestaande beschadiging doorgaans alleen gedetecteerd worden aan de hand van een dwarsdoorsnedebeeld van een gepolijste snede. Het toepassen van koppel om te peilen naar de toestand van het anker zou mogelijk reeds bestaande schade kunnen verergeren. Het adaptieve koppelsysteem van Hilti gebruiken is de beste manier om compatibele ankers tegen onopgemerkte schade te beschermen.

De gevaren van een te laag koppel begrijpen

Een anker geplaatst met een te laag koppel kan net zo problematisch zijn als een geplaatst met een te hoog koppel. Een te laag koppel zorgt ervoor dat de kegel zich in een onjuiste positie bevindt, met andere woorden: hij wordt niet diep genoeg in de expansiehuls getrokken om de voorgeschreven lasten te bereiken. Alleen bij het aanbrengen van de externe belasting verschuift het anker en wordt de kegel in de juiste richting getrokken.

Met andere woorden: het anker zat los en was afhankelijk van externe belasting om het stevig op zijn juiste plaats te brengen. De maximale belasting- of weerstandwaarden kunnen bereikt worden, maar slechts van zodra het anker een beetje uit de bedoelde positie getrokken werd. Het resultaat is een installatie met een onvoorziene verplaatsing, zoals weergegeven. Via het gebruik van een AT-slagmoersleutel zijn losse ankers supergemakkelijk te vermijden.

Koppelcontrole bij installatietoepassingen

Het adaptieve koppelsysteem is voortaan compatibel met de verbindingsstukken van de installatiesystemen MQ en MI/MIQ. Dit zorgt voor een veiligere en snellere installatie dan bij de traditionele installatiemethoden.

Hoe werkt het?

 1. In de SI-AT module wordt aan elke verbindingsknop en MI- en MIQ-verbindingsstuk een specifieke modus toegewezen (MQN, MI of MIQ).
 2. De module controleert het laadniveau en de temperatuur van de accu om een correcte installatie te garanderen.
 3. De AT module gaat na of de drempelwaarden gerespecteerd worden en trekt de moer in de juiste richting.
 4. Dit aanhaalmoment houdt direct verband met de voorspanning uitgeoefend op het verbindingselement.
 5. Kies de juiste regelmodus en de machine zal de afstelling controleren waardoor menselijke fouten uitgesloten worden.

Wat zijn de gevaren van een fout koppel bij installatietoepassingen?

Een gedefinieerd montagekoppel creëert voorspanning in de verbindingsknop en dus ook spankracht in het systeem.
Het juiste koppel is noodzakelijk om een te hoog koppel (vervorming van het metaal) of een te laag koppel (last die niet gedragen kan worden) te vermijden.
Elementen van installatiesystemen die slecht voorgespannen zijn kunnen de structuren vervormen of beschadigen.

De gevaren van een te laag koppel.

 • Kleiner draagvermogen, zeker voor verbindingsknoppen.
 • Het systeem gaat meer doorbuigen. 
 • Minder weerstand tegen trillingen. 

Het juiste draagvermogen wordt slechts bereikt met het juiste koppel. 
Hoe lager het aanhaalmoment, hoe meer het systeem zal doorbuigen. 

Gevaren van een te hoog koppel.

 • Een te hoog koppel kan de draagbalk vervormen.
 • Hoe hoger het koppel, hoe groter de vervorming en hoe kleiner het draagvermogen.

Installatieonderdelen compatibel met ons AT-systeem

De nieuwe functionaliteiten van de module voor koppelcontrole omvatten de drukknoppen MQN alsook de hoofdelementen van de gamma’s MI en MIQ. Kunnen gecombineerd worden met alle soorten draagbalken: 

- de knoppen MQN-C, MQN-CP, MQN-C+, MQN-B, MQN-R

- de hoeken MQW-Q2

- de verbindingsstukken en platen MI en MIQ. Of u nu een dynamometrische sleutel of een gewone slagmoersleutel gebruikt, ons adaptieve koppelsysteem is een betere en betrouwbaardere oplossing voor de montage van uw installatieonderdelen.

Bekijk de werking van ons adaptieve koppelsysteem

1 / 4
Plaatsing van expansieankers

Een snelle en veilige oplossing voor de installatie van HST expansieankers

2 / 4
Plaatsing van installatiesystemen

Plaats uw installatiesysteem snel en in alle veiligheid met de SI-AT module

3 / 4
Compatibel met de verbindingsknoppen MQN

4 / 4
Compatibel met de systemen MI en MIQ

Uit welke onderdelen bestaat ons adaptieve koppelsysteem?


Het AT-systeem bestaat uit vier componenten :

 • Hilti HST3-expansieankers (met M8-, M10- en M12-diameters); waarschijnlijk de meest voorgeschreven ankers ter wereld.  
 • SIW 6AT-A22 slagmoersleutel op accu met slimme elektronica. 
 • SI-AT-A22 dataverwerkingsmodule, die tussen de slagmoersleutel en zijn accu geschoven wordt. Deze cijfervreter verwerkt data van sensoren binnenin de slagmoersleutel om te garanderen dat de moer gedurende de juiste tijdsduur het juiste koppel ontvangt. 
 • Documentatiesoftware om de belangrijkste werfgeschiedenis van de HST3-installatie van de SI-AT-A22-processormodule naar een computer over te zetten. Deze ruwe data worden gebruikt om een gedetailleerd installatiecertificaat te creëren. 

 

AT-machines van Hilti zijn uitgerust met een geïntegreerd intelligent systeem om te bevestigen of het juiste koppel toegepast werd op een anker om aan de ETA-goedkeuring te voldoen. De SI-AT-A22 kan op elk moment met een computer verbonden worden om onmiddellijk een installatierapport te genereren; dit geeft controleurs en bestekschrijvers de garantie dat het anker volgens de gebruiksaanwijzingen geplaatst werd.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM VOOR HET AANPASSEN VAN HET KOPPEL?

Ontwerp en voorschriften

Het AT-systeem geeft u de zekerheid dat de ontwerpvoorschriften volledig toegepast zullen worden op de werf.

Het is dus nutteloos extra veiligheidselementen te integreren om de verminderde efficiënte van ankers of een installatiesysteem door een verkeerd koppel te compenseren.

Installeren en koppel toepassen

Verklein de hoeveelheid ongepland ontwerpwerk tijdens de bouwfase.

De werkflow van het AT-systeem vervult de behoefte aan een hoogproductieve oplossing die snel en door elke beschikbare werknemer geleverd kan worden.

Werfcontrole

Dankzij het rapport gegenereerd door het adaptieve koppelsysteem zullen inspecties minder lang duren doordat er minder risico’s opduiken door een fout aanhaalmoment van ankers/verbindingsknoppen en doordat het aantal structurele defecten mettertijd kleiner wordt.

Genereer op een eenvoudige wijze uw installatierapport

Please enter alternative text here (optional)

U was nog nooit zo zeker van een juiste plaatsing/installatie. Volledige controleerbaarheid was nooit eenvoudiger. De aannemer of installateur kan de SI-AT-A22-module via een standaard USB-kabel gemakkelijk met een computer verbinden. Daarna downloadt de AT-documentatiesoftware de prestatiewaarden die door de SI-AT-A22 opgeslagen werden; die kunnen vervolgens gebruikt worden om een installatierapport aan te maken.

Het rapport maakt een lijst van alle gebruikte producten, de selectiemethode (scan of manueel), tijdstip/datum van voltooiing en het soort handeling dat door de installateur voltooid werd.  

Vanuit het oogpunt van een bestekschrijver bewijst dit rapport dat de ankers met het correcte koppel en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen geplaatst werden en dus voldoen aan de certificeringsvereisten. Vanuit het oogpunt van een installateur kan het u helpen om door uw werfinspecties te vliegen.

Meteen correct uitgevoerd

Please enter alternative text here (optional)

Werfinspecties in het licht van kwaliteitscontrole gaan in stijgende lijn. Het leidt geen twijfel dat deze controles een belangrijke pijler van bouwveiligheid zijn, maar tegelijk hebben ze ook hun beperkingen. Zo kunnen routinecontroles niet alle installatiefouten detecteren.

Zelfs de koppelcontroles - een standaardcomponent van de meeste inspecties - kunnen geen uitsluitsel geven over de toestand van een anker. Bevragingen onder bouwingenieurs onthulden dat ontwerpers doorgaans buitensporige veiligheidsfactoren in hun ontwerp inbouwen om er zeker van te zijn dat ze door de bouwcontroles geraken. Het behoeft verder geen betoog dat dit niet erg economisch is.

Zelfs na extra voorzorgsmaatregelen kunnen inspecties nog fouten aan het licht brengen, waarna een corrigerende herwerking nodig is.   Geen tijd te verliezen aan herstelwerk? Tijd om het AT-systeem toe te passen.

Software voor verankering

Ontdek hoe Profis-software voor ankerontwerp u kan helpen

Ontdek onze software
verankering vangrail borstwerking

Ontdek hoe u ankersystemen kunt ontwerpen en installeren

Alles wat u moet weten over verankering om u te helpen met uw berekening

Meer informatie
logo safeset

Veiligheid. Productiviteit. Goedkeuring

SafeSet is Hilti's bewezen methodiek voor een consistente en tegelijk bliksemsnelle ankerplaatsing.

Meer informatie