Beschrijving en specifieke voorwaarden

1. Dienstenbeschrijving

1.1. De Diensten worden door Hilti aan de Klant ter beschikking gesteld uit hoofde van de Overeenkomst voor de Software en Diensten en het desbetreffende Bestelformulier (tezamen te noemen de "Overeenkomst"). De Dienst bestaat uit (i) de Software en (ii) de Klantenondersteuning zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.2. De Software bestaat uit:

1.2.1. Web applicatie:

a)      Materiaalbeheer
b)      Inventarisbeheer
c)      Asset tracking
d)      Onderhoudsbeheer
e)      Gezondheids- en veiligheidsbeheer

1.2.2. Mobiele applicatie:

a)      Materiaalbeheer
b)      Inventarisbeheer
c)      Asset tracking
d)      Onderhoudsbeheer
e)      Gezondheids- en veiligheidsbeheer
f)       Barcode scanner
g)      Achtergrond scanner

2. Diensten specifieke termen

2.1. Software toegang

De Dienstverlener verleent toegang tot de Diensten na voltooiing van de Professionele Implementatiediensten.

2.2. Geautoriseerde Gebruikers en Verleende Rechten. Geautoriseerde gebruikers zijn X Medewerkers van de klant en leveranciers en/of klanten van de klant.

2.3.  Extractieperiode. Aan het einde van de Termijn of Verlengingstermijn (indien van toepassing) kan de Klant gedurende [10] dagen Klantgegevens downloaden. ("Extractieperiode").

3. Add-on services

De volgende extra diensten kunnen worden toegevoegd, indien besteld:

a) Basis assetkosten rapportages

b) Bulk/verbruiksmateriaalbeheer 

4. Systeemvereisten

Om de Diensten te kunnen implementeren, gebruiken en bedienen, moet de Klant ervoor zorgen dat de systemen, netwerken en/of apparaten van de Klant voldoen aan de volgende Systeemeisen:

 

Microsoft® Internet Explorer®

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple® Safari®

ON!Track Web applicatie via computer

IE 11+

40.x+

v26+

v57+

11.x+ (MAC OS only)

 

 

Compatibele OS

Compatibele browser

Minimale netwerk snelheid/type

Minimale data verbruik *Afhankelijk van gebruik

Minimum RAM

Minimale opslagruimte *Afhankelijk van gebruik

ON!Track Smartphone applicatie

Android 5.0.0 en nieuwer;
iOS 11.0.0 en nieuwer

N/A

3G and above

500 MB / maand

2GB

200 MB

Alle systeemvereisten kunnen naar eigen goeddunken van de serviceprovider worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de systeemconfiguratie, het ontwerp en de functionaliteit. 

5. Gebruiksrestricties

Bij het gebruik van de Diensten dient de Klant zich volledig te houden aan de volgende Gebruiksbeperkingen en is hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste beperkende maatregelen, waarbij hij zijn uiterste best doet om mogelijk onjuist gebruik te voorkomen:

Alle informatie en gegevens in de Diensten hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van Hilti-producten en zijn gebaseerd op de principes, formules en veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de door Hilti gepubliceerde technische informatie en bedienings-, montage- en assemblagevoorschriften e.d., die strikt dienen te worden nageleefd. Het productportfolio van Hilti dat in verband met de Diensten wordt gebruikt, kan per land verschillen. Alle cijfers in de Diensten zijn gemiddelde cijfers en daarom dienen gebruik specifieke tests te worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van het betreffende Hilti-product. De resultaten van de berekeningen die met behulp van de Diensten worden uitgevoerd, zijn in essentie gebaseerd op de gegevens die de Klant inbrengt. De Klant is derhalve als enige verantwoordelijk voor de afwezigheid van fouten, de volledigheid en de relevantie van de door de Klant in te voeren gegevens. Bovendien is de Klant als enige verantwoordelijk voor het laten controleren en goedkeuren van de resultaten van de berekening door een deskundige, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de geldende codes, projecteisen, normen en vergunningen, alvorens deze te gebruiken voor de specifieke faciliteit van de Klant. De Software dient enkel als hulpmiddel bij het interpreteren van normen en vergunningen zonder enige garantie op de afwezigheid van fouten, de juistheid en de relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. De Klant dient alle noodzakelijke en redelijke stappen te ondernemen om schade veroorzaakt door de Diensten te voorkomen of te beperken. Alle berekeningsresultaten en ontwerpen zijn aanbevelingen en moeten worden bevestigd met een professionele ontwerper en/of constructeurs om ervoor te zorgen dat de berekeningsresultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke jurisdictie en projectvereisten van de Klant.

Bovendien vormt het onderdeel "WAARSCHUWINGEN" in elk van de rapporten die met de Diensten worden gegenereerd een integraal onderdeel van de berekeningsaanname. De Klant dient deze strikt na te leven en moet ervoor zorgen dat ze door een geschikte deskundige worden beoordeeld voordat ze worden gebruikt.

6. Gegevensbescherming

7. Professionele diensten

De volgende Professionele Diensten zijn beschikbaar voor en/of gerelateerd aan de Diensten en worden uitgevoerd door Hilti, mits de Klant deze dienovereenkomstig heeft besteld:

7.1. On-Site Analyse

De On-Site Analyse Diensten worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

 • Beoordeling van de status quo van de Klant met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel
 • Identificatie van verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot het volgen en beheren van het materieel
 • Kwantificering van het besparingspotentieel door het implementeren van (een) overeenkomstige dienstmodule(s) van de Dienstverlener
 • Opstellen van implementatieplan van Hilti ON!Track 

7.2. Software Instelling

De software wordt door de Dienstverlener buiten het terrein van de klant uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

 • Definitie van de gegevensstructuur, bijvoorbeeld voor materieelcategorieën en -locaties
 • Opstellen van gebruikersrollen
 • Gegevensexport/import en ondersteuning bij het invoeren

7.3. Tagging- en Implementatiedagen

De Tagging- en Implementatiedagen worden door de Dienstverlener bij de Klant uitgevoerd. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

 • Bevestigen van tags aan materieel van de Klant
 • Toevoegen van materieel in Hilti ON!Track

7.4. On-Site Training

De On-Site Training Services worden uitgevoerd door de Dienstverlener bij de Klant. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

 • Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies
 • Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie
 • Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie
 • Training over het gebruik van de Hardware indien deze is aangekocht bij de Dienstverlener
 • Procesaanbevelingen
 • Aanbevelingen hoe verschillende soort materieel met tags voorzien kunnen worden

7.5. Online Training

De Online Training Diensten worden door de Dienstverlener via internet uitgevoerd. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:  

 • Inleiding tot het systeem en belangrijkste functies
 • Training over het instellen en gebruiken van de webapplicatie
 • Training over het instellen en gebruiken van de smartphoneapplicatie 

8. Non-Hilti services

 • Firebase Cloud messaging
 • Firebase Remote Config
 • Apple Push Notification service