Veiligheidswaarschuwing

Betreffende niet-Hilti patronen van lagere kwaliteit

De Hilti schiethamers worden al meer dan 60 jaar met succes op bouwplaatsen over de hele wereld gebruikt. 

De veiligheid van het personeel is voor ons essentieel. Patronen van mindere kwaliteit kunnen een onzuivere verbranding hebben en kunnen in de schiethamers een accumulatie van onverbrand kruit veroorzaken. In zeldzame en extreme gevallen, kan een accumulatie van onverbrand kruit van patronen van mindere kwaliteit resulteren in een explosie van het werktuig, wat ernstige verwondingen bij de gebruikers en de omstaanders kan veroorzaken.

Hilti heeft lang geleden technische specificaties opgesteld om de hoge kwaliteitsnormen voor zijn patronen te waarborgen en gevaarlijke niveaus van kruitaccumulatie te vermijden. Alle Hilti patronen worden volgens deze specificaties getest om te waarborgen dat ze veilig in de Hilti schiethamers kunnen worden gebruikt. Hilti heeft geen controle over het design, de fabricage, de testing of de aanpassing van niet-Hilti patronen. Het is bijgevolg voor Hilti niet mogelijk om doorlopend alle patronen op de markt te controleren en te testen om te waarborgen dat ze veilig met Hilti werktuigen kunnen werken. Bijgevolg benadrukken we nogmaals de aanbeveling die vermeld staat in alle instructiehandleidingen van Hilti om alleen Hilti patronen of patronen van degelijke kwaliteit te gebruiken in alle Hilti schiethamers. 

De patronen moeten minimaal:

  • vergezeld zijn van een bevestiging van hun leveranciers dat ze met succes werden getest volgens de EG-norm EN 16264:2012;
  • Of moeten het EG-keurmerk dragen, zoals dat verplicht is in de lidstaten van de Europese Unie vanaf juli 2013.

Nota:

  • Alle Hilti patronen voor schiethamers zijn met succes getest volgens EN 16264.
  • EN 16264 tests zijn systeemtests van specifieke combinaties van patronen en apparaten en worden uitgevoerd door gecertificeerde organen.

De benaming van het gereedschap, de naam van het gecertificeerde orgaan en het nummer van de systeemtest staan op de verpakking van het patroon gedrukt.