Image alt text (optional)

Hilti groep kent een sterk herstel

Schaan (FL), 24 september 2021 – De Hilti Groep realiseerde een omzetgroei van 13 procent tot 3.872 miljoen CHF eind augustus 2021. Zowel het bedrijfsresultaat als de netto-inkomsten verbeterden aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar, met respectievelijk 613 miljoen CHF (+38%) en 466 miljoen CHF (+48%).

We bleven ons herstellen na de duidelijke dip van vorig jaar met dank aan de positieve situatie binnen de wereldwijde bouwsector. Het verkoopcijfer lag ongeveer 5 procent boven het niveau van voor de crisis opgetekend in 2019"

Christoph Loos
CEO Hilti

Alle geografische regio’s herstelden zich, ook al werden sommige markten harder getroffen door de coronamaatregelen. Europa kende een sterke groei van15,9 procent in de plaatselijke munteenheden, die hoofdzakelijk werd aangedreven door de landen rond de Middellandse Zee. Ook de regio’s Amerika (+10,6%) en Azië/Pacific (+11,3%) zijn gegroeid met dubbele cijfers. Hetzelfde geldt voor Oost-Europa/Midden-Oosten/Afrika (+10,7%), waar voortdurende uitdagingen in de Golfregio de groei afremmen.

Ondanks de hogere grondstofprijzen en transportkosten realiseerde de Hilti Groep een bedrijfsresultaat van 613 miljoen CHF, wat 37,7% hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar. De netto-inkomsten stegen met 48,2 procent naar 466 miljoen CHF.

De Hilti Groep heeft vertrouwen in de komende maanden en verwacht zich aan een verder herstel ondanks de aanhoudende onzekerheid te wijten aan de coronapandemie. Over het volledige jaar wordt nog steeds een hoge omzetgroei in de enkele cijfers verwacht uitgedrukt in plaatselijke munteenheden.

Kerncijfers

Januari - augustus (in miljoen CHF) 2021 (1-8) 2020 (1-8)

 Verschil (%)

Netto-omzet

3 872

3 426

13,0

Bedrijfsresultaat

613

445

37,7

Netto-inkomsten

466

314

48,2

Vrije cashflow, uitgezonderd acquisities

225

158

42,3

Bedrijfswinstmarge (%)

15,8

13,0

2,8

Rendement op geïnvesteerd vermogen (%)

18,7

16,7

2,0

Uitgaven voor Onderzoek & ontwikkeling

238

224

6,2

Aantal personeelsleden in dienst (op 31 augustus)

30 277

29 763

1,7

Ontwikkeling van de verkoop van januari tot augustus 2021 in vergelijking met vorig jaar

 

1-8/2021

in miljoen CHF

1-8/2020

in miljoen CHF

Wijziging in CHF (%)

Wijziging in plaatselijke munteenheden (%)

Europa

2 020

1 710

18,1

15,9

Amerika

1 000

935

7,0

10,6

Azië/Pacific

478

428

11,7

11,3

Oost-Europa/Midden-Oosten/Afrika

374

353

5,9

10,7

Hilti Groep

3 872

3 426

13,0

13,4

Geconsolideerde verlies- en winstrekening

Januari - augustus (in miljoen CHF)

2021 (1-8)

2020 (1-8)

Netto-omzet

3 872,4

3 425,6

Totale bedrijfsinkomsten

3 981,7

3 521,8

Bedrijfsresultaat

613,1

445,4

Andere inkomsten en kosten (netto)

-1,4

-22,8

Financieringskosten

-29,3

-31,3

Netto-inkomen voor belastingen en minderheidsbelangen

582,4

391,3

Belasting op bedrijfswinsten

-116,2

-78,2

Minderheidsparticipaties

-0,2

1,4

Netto-inkomsten

466,0

314,5

Overzicht geconsolideerde balans

(in miljoen CHF)

31 augustus 2021

31 augustus  2020

ACTIVA

 

 

Vaste activa

3 372,6

3 242,0

Vlottende activa

3 836,1

3 241,4

Totale activa

7 208,7

6 483,4

 

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij

3 952,7

3 223,0

Minderheidsparticipaties

8,4

4,8

Niet-vlottende passiva

1 814,1

1 904,3

Vlottende passiva

1 433,5

1 351,3

Totale passiva

3 247,6

3 255,6

Totaal eigen vermogen en passiva

7 208,7

6 483,4

De Hilti Groep levert wereldwijd technologisch toonaangevende producten, systemen, software en diensten aan de bouw- en energiesector. Het bedrijf stelt om en bij 30.000 mensen tewerk in meer dan 120 landen en hecht veel belang aan een rechtstreekse relatie met de klant, kwaliteit en innovatie. Hilti genereerde in 2020 een omzet van 5,3 miljard CHF. Het hoofdkantoor van de Hilti Groep is sinds zijn oprichting in 1941 gevestigd in Schaan, Liechtenstein. Het bedrijf is de particuliere eigendom van de Martin Hilti Family Trust die zorgt voor continuïteit op de lange termijn. De strategische pijlers van de Groep berusten op een cultuur van zorgzaamheid en prestatiegerichtheid met als doel onze klanten enthousiast te maken en te bouwen aan een betere toekomst.

CONTACT PERS