Hilti tilt zijn duurzaamheidsprogramma naar een hoger niveau

Schaan (FL), 20 april 2021 – De Hilti Groep versterkt zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid en formuleert een wereldwijde strategie op basis van de drie pijlers milieu, mens en samenleving. Het nieuwe duurzaamheidsverslag van de onderneming biedt transparantie over de vastgestelde doelen en de geboekte vooruitgang. 

Met het oog opde toenemende uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en om zijn sociale verantwoordelijkheden na te komen, heeft de Hilti Groep de oorspronkelijke doelstellingen van zijn duurzaamheidsstrategie verder aangescherpt en een aantal internationale en lokale initiatieven gelanceerd. Het programma gaat uit van een holistische visie op duurzaamheid en dekt de volgende actiegebieden: milieu, mens en samenleving. De strategie wordt organisatorisch aangestuurd door de directie van de Hilti Groep. Een duurzaamheidsteam rapporteert rechtstreeks aan de CEO, leidt de internationale initiatieven in goede banen en presenteert de geboekte vooruitgang en verdere werkpunten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag.

“We zijn ervan overtuigd dat blijvend succes enkel mogelijk is via zakelijke beslissingen waarbij het milieu, de mens en de samenleving op gelijke hoogte worden geplaatst met de economische factoren”, aldus Christoph Loos, CEO van de Hilti Groep. “We beseffen dat dit proces gezien moet worden als een reis met nog meerdere haltes voor ons. Maar we hebben ons zelf ambitieuze doelen opgelegd, houden ons aan de beginselen van het Global Compact van de VN en zullen het onderste uit de kan halen. Tegelijkertijd willen we ook onze klanten in de bouwsector helpen om duurzamer te worden.”

CO2-neutraal tegen 2023 – focus op een circulaire economie

Binnen de pijler ‘milieu’ heeft het bedrijf besloten om zijn doelstelling voor CO2-neutraliteit binnen de eigen waardeketen te halen tegen 2023 in plaats van tegen 2030 zoals oorspronkelijk gepland. Op alle Hilti sites wereldwijd werd tegen eind 2020 al de overstap gemaakt van elektriciteit naar hernieuwbare energie. Dit zal de CO2-uitstoot doen krimpen met meer dan 20 procent of 40.000 metrische ton per jaar. De eerste stap bestond uit de succesvolle conversie van het wereldwijde wagenpark met ongeveer 14.000 voertuigen naar milieuvriendelijkere aandrijfsystemen, wat de CO2-voetafdruk aanzienlijk zou verkleinen.

 

Het principe van een circulaire economie - grondstofverbruik loskoppelen van economische groei - vormt de tweede centrale pijler van de milieudoelstellingen van de bouwtechnologiegroep. Om de status-quo te bepalen, past Hilti als eerste bedrijf ter wereld een nieuwe methode toe om de expansie van de circulaire economie op diverse niveaus te meten. Andere stappen bestaan uit de verdere ontwikkeling van het bedrijfsmodel voor het Fleet Management van elektrische tools, dat werkt volgens het ‘product-as-a-service’ beginsel. De focus zal ook liggen op het verhogen van het aandeel gerecycleerd materiaal gebruikt in producten en verpakkingen van Hilti.

Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid in de bouw  

Met de pijler ‘mens’ wil de Hilti Groep zich richten op de gezondheid en veiligheid van de arbeiders op de bouwplaats. Het doel is om de gezondheidseffecten op lange termijn veroorzaakt door lichamelijke belasting te verminderen. Hilti lanceerde in 2020 met Jaibot, de eerste robot voor bouwwerven met BIM-functies, en EXO-O1, het eerste exoskelet, twee oplossingen die dienen als voorbeelden van menselijke augmentatie. Deze producten bieden arbeiders en vaklui ondersteuning zodat hun lichaam minder belast wordt tijdens fysiek veeleisend werk.

Hilti Foundation en Hilti Groep versterken hun maatschappelijke belofte

Om een grotere bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke problemen zullen de Hilti Groep en de Hilti Foundation in de toekomst nauwer samenwerken bij activiteiten. De maatschappelijke projecten, met vooral focus op de ontwikkelingslanden, worden aangedreven door de Foundation en zullen aangevuld worden met initiatieven van de Hilti teams in hun land. Om dat te bereiken werd het wereldwijde vrijwilligersprogramma Engaged Beyond Business gelanceerd, dat de werknemers van Hilti ertoe aanzet tijd en geld te investeren in lokale maatschappelijke projecten. 

Raadpleeg hier het meest recente Duurzaamheidsverslag: www.hilti-sustainabilityreport.com

https://youtu.be/ccOsKIILpdM
Please enter alternative text here (optional)

CONTACT PERS