Beveiliging gebruikersidentificatie en wachtwoord

De gebruikersidentificaties en wachtwoorden van Hilti worden op persoonlijke en vertrouwelijke wijze behandeld en bewaard. U kunt ook uw ID voor Apple Touch gebruiken als gebruikersidentificatie in overeenstemming met de richtlijnen en aanbevelingen zoals deze van tijd tot tijd beschikbaar gesteld worden. Opgepast, in een dergelijk geval worden de gecodeerde gegevens van uw vingerafdruk opgeslagen op het apparaat en beveiligd met een sleutel die alleen voor de Secure Enclave beschikbaar is.  De gegevens van uw vingerafdruk worden alleen door de Secure Enclave gebruikt om te controleren of uw vingerafdruk overeenkomt met de gegevens van de geregistreerde vingerafdruk. Ze kunnen niet worden benaderd door het OS op uw apparaat of door programma's die erop worden uitgevoerd. De gegevens worden nooit bewaard op Apple servers, er wordt nooit een reservekopie van bewaard in iCloud of ergens anders, en ze kunnen niet worden gebruikt voor vergelijking met databases met andere vingerafdrukken.

 

Het overdragen of delen van uw toegekende gebruikersidentificatie en wachtwoord is ten strengste verboden. Een inbreuk op dit verbod resulteert onmiddellijk in de blokkering van uw toegang tot de Hilti website en maakt u aansprakelijk t.o.v. Hilti voor de schade die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk. Het behoort louter en alleen tot uw verantwoordelijkheid om het activeringswachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U bent verantwoordelijk voor eender welke wijzigingen aan uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.