Privacyverklaring

Hilti-diensten, websites en apps

Hilti heeft niet alleen een reputatie voor het leveren van hoogwaardige producten en een uitstekende klantenservice, maar streeft er ook naar uw privacy te beschermen in de onlinesfeer.

Uw privacy is belangrijk voor Hilti, dus of u nu een nieuwe of een jarenlange gebruiker bent van Hilti, gelieve deze verklaring aandachtig te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Als u bezorgd bent over uw privacy, of een klacht of een vraag hebt in verband met onze elektronische of digitale diensten, neem dan contact met onze Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming bij Hilti door gebruik te maken van ons online formulier.

Rebecca Thery    |    📧 hq-dpo@hilti.com |    📞    +423 8 44 84 84 85 

U kunt uw informatie ook controleren en beheren via ons Privacy Dashboard.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens door ons worden verzameld, verwerkt en gebruikt wanneer u onze diensten, websites en apps bezoekt en/of zich ervoor inschrijft en de keuzes die we aanbieden, en hoe u de informatie kunt raadplegen en updaten.

Tenzij anders vermeld, is Hilti AG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen via de diensten, websites en apps met inachtneming van deze Privacyverklaring.

Het adres van ons hoofdkantoor is

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan
Liechtenstein

De Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein (Autoriteit voor Gegevensbescherming) is onze leidende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein is bereikbaar op het volgende adres:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein

Hoofd van de autoriteit voor gegevensbescherming: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge

Städtle 38

9490 Vaduz

Telefoon: + 423 236 60 90

info.dss@llv.li


U hebt het recht om ook een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit: U vindt de bevoegde autoriteit op de officiële EU website.

De in deze Privacyverklaring gebruikte termen hebben de volgende betekenis: 
Termen zoals “we/wij” , “ons”, “onze”, enz. in deze Privacyverklaring verwijzen naar de bovenstaande verantwoordelijke partijen (hierna ook “Hilti” genoemd).
Termen zoals “u”, “uw” enz. verwijzen naar u als een natuurlijke persoon.
De term “persoonsgegevens” zoals gebruikt in deze Privacyverklaring betekent alle informatie - ongeacht of deze informatie door u werd ingevoerd, over u werd verzameld of anderszins is verkregen, in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode, zoals in ons geval een naam, bedrijf, een identificatienummer van Hilti of andere technische online identificatiecodes.

1. Wie is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is Hilti AG als aanbieder van de diensten, websites en apps, in de meeste gevallen en afhankelijk van de gevraagde dienst samen met een of meer van zijn dochterondernemingen.

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten, websites en apps van Hilti die naar dit document verwijzen.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op diensten die worden geleverd door andere bedrijven of personen, waaronder producten of sites die aan u kunnen worden weergegeven in zoekresultaten, sites die Hilti-diensten bevatten, of andere sites waarnaar een link is opgenomen in onze diensten.

Onze Privacyverklaring dekt niet de praktijken inzake informatieverstrekking van andere bedrijven en organisaties die onze diensten adverteren, en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties te plaatsen en aan te bieden.

3. Welk soort persoonsgegevens wordt door ons verzameld, verwerkt en gebruikt?

Persoonsgegevens die door ons worden verzameld, verwerkt en gebruikt in verband met de diensten, websites en apps omvatten niet alleen informatie die wij actief verzamelen terwijl u met ons communiceert, maar tevens informatie die u ons verstrekt via de klantenservice, de Hilti-winkels en ons verkoopteam.

Gegevenssubject

Loginformatie en lokale opslag

Toestelinformatie

Locatiegegevens en unieke aanvraagnummers

GEBRUIKER van onze online diensten, websites en apps

• gebruikersvoorkeuren (bv., instellingen van voorkeurstaal)

• automatisch loggen van bestanden voor probleemoplossing en beveiligingsdoeleinden (bv. om hackeraanvallen af te weren)

• loggen voor crashrapport, en in uitzonderlijke gevallen, zoals bij storingen, fouten of beveiligingsincidenten, kan een handmatige analyse van de logs worden uitgevoerd door ons of door onze gemachtigde dienstverleners

• datum en tijdstip van de aanvraag

• naam, URL en hoeveelheid gegevens die zijn verzonden voor het gevraagde bestand

• rapport waaruit blijkt dat de ophaling succesvol was of de reden voor de mislukking ervan

• type en versie van het besturingssysteem van de computer die de aanvraag doet (indien deze informatie wordt verstrekt)

• schermresolutie en kleurdiepte (indien deze informatie wordt verstrekt)

• type en versie van de gebruikte browser (indien deze informatie wordt verstrekt)

• taalinstellingen en plugins die zijn geïnstalleerd  op de gebruikte browser (indien deze informatie wordt verstrekt)

• cookies die uw browser op een unieke manier identificeren

• IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserinstellingen

• naam van de internetaanbieder,en andere soorten computer- en verbindingsgerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw type toestel dat verbinding maakt met de website, het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw toestel, en het garanderen van een eenvoudig gebruik van de diensten, websites en apps

• URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang tot onze website hebt verkregen of naar onze website werd doorverwezen, met inbegrip van datum en tijdstip

• bezochte subpagina’s terwijl u op onze website bent, gevolgde links op de website, waaronder datum en tijdstip

• bezochte subpagina’s waaronder datum, tijdstip en tijd besteed op de pagina – op de apps

• de volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en van de website, inclusief datum en tijdstip

• informatie over toestelgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal,  datum en tijdstip van uw aanvraag en verwijzings-URL

 

INGELOGDE KLANT

Indien u de HILTI-diensten, websites en apps gebruikt als een geregistreerde gebruiker of klant, verzamelen, verwerken en gebruiken we bijkomende gegevens (waaronder persoonsgegevens) zoals hieronder beschreven:

• naam, functie en adres

• persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz.)

• loginnaam en wachtwoord

• Hilti-accountnummer

• service-aanvragen en geplaatste orders

• winkelgeschiedenis, inclusief openstaande en voltooide transacties

• ingevoerde zoektermen

• op de website bekeken of gezochte diensten/producten

• winkelmand en betaalgegevens

• aanmeldingen voor nieuwsbrieven, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale offertes

• gegeven toestemmingen, machtigingen, enz

• antwoorden van enquêtes, beoordelingen, ratings en andere soorten feedback die worden gegeven

• de inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, evenals chatberichten en chattranscripts

• voor Crashrapport log, volgen we de UserID en het foutenlog van de crash

• handmatige analyse uitgevoerd om de stabiliteit van onze diensten, websites en apps te controleren en te garanderen

We behouden ons ook het recht voor om de logbestanden op een geanonimiseerde wijze te evalueren voor statistische doeleinden. Geanonimiseerd betekent dat persoonlijke of klantgerelateerde gegevens zodanig worden gewijzigd dat de persoonlijke informatie niet langer kan worden toegeschreven aan een persoon of een klant, of ten minste alleen met een aanzienlijke en onevenredige investering van tijd, kosten en mankracht

• informatie over de geregistreerde gebruiker die is verstrekt tijdens het aanmeldingsproces, zoals voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie in bedrijf of afdeling

• gebruikersnaam en wachtwoord wanneer wordt ingelogd als een geregistreerde gebruiker

• toestelspecifieke informatie (zoals uw hardwaremodel, versie van uw besturingssysteem, unieke identificatiecodes van het toestel en mobiele netwerkinformatie, waaronder het telefoonnummer). Hilti kan de identificatiecodes van uw toestel of telefoonnummer associëren met  uw Hilti-account.

eigenlijke locatie,met gebruik van verschillende technologieën om de locatie te bepalen, waaronder IP-adres, GPS (in bepaalde diensten en apps - registratie van de GPS-locatie van de smartphone / toestel ALLEEN wanneer een gebruiker het gebruikt om een tool te scannen. We volgen dan niet continu de GPS-locatie), en andere sensoren die Hilti bijvoorbeeld informatie kunnen geven over toestellen in de buurt, Wi-Fi-toegangspunten en zendmasten

 

gedragsgegevens van de apps - d.w.z. welke handelingen de gebruiker heeft uitgevoerd, welke knoppen hij heeft aangeklikt, enz. Dit zijn handelingen die de gebruiker binnen een pagina uitvoert

 

Bepaalde diensten omvatten een uniek aanvraagnummer. Dit nummer en informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het soort besturingssysteem en het versienummer van de applicatie) worden naar Hilti verzonden wanneer u die service installeert of verwijdert of wanneer die service regelmatig contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld voor automatische updates

BEDRIJFSGEGEVENS

• naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie in verband met een bedrijf dat u vertegenwoordigt en uw functie binnen dit  bedrijf

• klantnummer

• btw-nummer

• afleveradres

• zakelijk e-mailadres,

• factuuradres

• ordernummer

• wachtwoord 

• betaalgegevens

• bankrekeninginformatie

• creditcardgegevens

• zakelijk telefoonnummer

• zakelijk mobiel telefoonnummer 

 

 

• bedrijf

• contacttaal 

• klantenadviseur / contactpersoon

• belang van de klant 

• organisatieonderdeel

• deelname aan campagnes of evenementen

• postcode

• productgeschiedenis

• regio

• retourneringen

• ordernummer

 

4. Waarom en met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet.

Voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd, onthullen, verzenden of delen wij anderszins uw persoonlijke gegevens met andere entiteiten van de Hilti-bedrijvengroep in de mate die hieronder wordt beschreven of zoals door u is overeengekomen in een specifieke context (bijv. wanneer u instemt met andere soorten gegevensoverdracht in verband met het inschrijven voor een specifieke dienst). Bij het delen van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de geldende wetten.

We delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en personen buiten Hilti, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

Toestemming: We delen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties of personen buiten Hilti wanneer wij uw toestemming daartoe hebben. We hebben opt-in toestemming nodig voor het delen van persoonlijke informatie.

Externe verwerking: Wij verstrekken persoonlijke informatie aan onze derde dienstverleners met de passende instructies als nodig is voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, om specifieke taken uit te voeren namens ons en volgens onze instructies. Elke derde partij heeft alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om zijn specifieke taken uit te voeren, en alleen om deze uit te voeren. Wij zullen ervoor zorgen dat elke externe dienstverlener zich bewust is van en zich houdt aan deze plichten. We zullen er ook voor zorgen dat een derde dienstverlener uw persoonlijke gegevens niet minder beschermend behandelt dan vereist door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en dat hij adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treft op basis van onze instructies en in overeenstemming met onze Privacykennisgeving en alle andere van toepassing zijnde vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.

DERDE DIENSTVERLENERS:

Naam en adres

Overdracht toegestaan door

Land

Activiteit

FortyOne-Degrees Ltd.

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

UK

webpage development and related maintenance activities

ELIC

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

webpage development and related maintenance activities

Office365

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Ireland

Webpage related workplace activities

Adobe Campaign Manager

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Ireland

Webpage configuration and parameterization

AWS – Amazon Web Services

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

Hosting center

123ContactForm

Software Business Incubator, Str Republicii nr 9, 5th floor,300159, Timisoara, Romania

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

Webpage related form creator

Delego

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Canada

credit card information processing and transfer the information to the payment providers

salesforce.com

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission

Germany

Individualizing webpage, mailing activities and marketing activities

Juridische redenen: Dit omvat, zonder beperking, gevallen waarin wij persoonsgegevens moeten delen bij wet of krachtens een bindende uitspraak van rechtbanken, wetshandhavingsautoriteiten of regelgevers. Indien we besluiten om persoonsgegevens in een dergelijke context openbaar te maken, zullen we ook manieren overwegen om de reikwijdte van de openbaarmaking te beperken, bijvoorbeeld door de verstrekte informatie te bewerken.  

5. Worden persoonsgegevens naar het buitenland verzonden?

Hilti’s locaties voor gegevensopslag worden gekozen om efficiënt te werken, om prestaties te verbeteren en om redundanties te creëren om de gegevens te beschermen in geval van een storing of een ander probleem. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen uit hoofde van deze Privacyverklaring worden verwerkt volgens de bepalingen va deze Verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de gegevens zich bevinden.

Het is het beleid van Hilti om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in landen waar de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als in de EU/EER of Zwitserland, of hetzelfde niveau van bescherming biedt met betrekking tot het besluit van de Europese Commissie waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard.

6. Waar en hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Voor zover dit technisch mogelijk is, streeft Hilti ernaar bij alle diensten, websites en apps de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor de in deze verklaring beschreven doeleinden en/of zoals vereist of toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van Hilti’s diensten, websites en apps met als doel de gegevensverzameling, hun soort, de rechtsgrondslag en de geldende bewaartermijn van gegevens.

Doeleinden van de Verwerking

Soort Persoonsgegevens en Persoonlijke Informatie op Gebruikte Cookies (indien van toepassing)

Rechtsgrondslag voor de Verwerking

Bewaartermijn

Om onze diensten, websites en apps te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren, om er nieuwe te ontwikkelen en om Hilti en onze klanten te beschermen

• Loginnaam en wachtwoord (versleutelde opslag)

• Informatie over het gebruikersprofiel (d.w.z. voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres)

• Gebruikersvoorkeuren (bv., instellingen van voorkeurstaal)

• IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetaanbieder en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw toesteltype, verbinding met de diensten, websites en apps, het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw toestel en het zorgen voor een eenvoudig gebruik van de diensten, websites en apps

• Als u gebruik maakt van de mobiele versie van de diensten, websites en apps: informatie over het besturingssysteem van uw mobiele toestel, gebruikte diensten, websites en apps versie, naam van de internetaanbieder, en andere soorten toestel- en aansluitingsgerelateerde informatie die relevant is om de mobiele diensten, websites en apps te verbeteren, verbinding te maken met onze servers, synchronisatiediensten mogelijk te maken en te vergemakkelijken en ondersteuning te bieden voor de mobiele apps

• URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang tot onze website hebt verkregen of naar onze diensten, websites en apps werd doorverwezen, met inbegrip van datum en tijdstip

• Bezochte subpagina's en functies die worden gebruikt bij het gebruik van diensten, websites en apps, links gevolgd door de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijdstip

• De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en van de diensten, website en apps, inclusief datum en tijdstip

• Ingevoerde zoektermen

• Gegeven toestemmingen en machtigingen

Rechtmatige belangen (Art. 6 (1) (f) AVG) / vereist voor de uitvoering van een contract (Art. 6 (1) (b) AVG)

36 maanden

 

 

Vergemakkelijken en verwerken van product- en dienstorders die op de diensten, websites en apps worden geplaatst

• Bank- en boekhoudgegevens van Bedrijven

• loginnaam en wachtwoord

• Hilti-accountnummer

• dienstverzoeken en geplaatste orders

• winkelgeschiedenis, inclusief openstaande en voltooide transacties

• ingevoerde zoektermen

• op de website bekeken of gezochte diensten/producten

• winkelmand en betaalgegevens

• aanmeldingen voor nieuwsbrieven, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale offertes

• gegeven toestemmingen, machtigingen, enz.

• antwoorden van enquêtes, beoordelingen, ratings en andere soorten feedback die worden gegeven

• de inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, evenals chatberichten en chattranscripts 

Vereist voor de uitvoering van een contract (Art. 6 (1) (b) AVG)

10 jaar na het verstrijken van  de overeenkomst

Waar van toepassing, om contracten op te stellen, uit te voeren of te beëindigen in verband met uw gebruik van onze diensten, websites en apps, zoals orders geplaatst via de Hilti Online Shop, of serviceovereenkomsten, zoals On!Track apps

Persoonsgegevens vervat in overeenkomsten, mededelingen en zakelijke brieven

BTW-administratie en douane- en accijnsaangiften

vereist voor de uitvoering van een overeenkomst (Art. 6 (1) (b) AVG)

Zolang de account actief is + 6 jaar na het verstrijken van de overeenkomst

Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden die u doet in verband met de verlening van technische ondersteuning of andere klantenservices en Klantenchats

 

• Naam en e-mailadres;

• Informatie over het gebruikte toestel (browsertype, IP-adres en Java-versie)

• Datum en tijdstip van de chats;

• Inhoud van alle via chats verstuurde berichten (chat protocol);

• Hilti-accountnummer;

• Hilti-ID

• Transcripts van online chats met onze klantenservice

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG of

Rechtmatige belangen (Art. 6 (1) (f) AVG):

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te beantwoorden aan de respectieve vraag van de gebruiker van de website die anders niet kan worden voldaan. Daarom is de verwerking op basis van rechtmatige belangen gerechtvaardigd

Zes Maanden (voor kwaliteitscontrole en bewijsmateriaal)

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in het gebruiksgedrag van bezoekers van onze website en gebruikers van onze apps en software, op pseudonieme basis en op meerdere toestellen,  voor reclamedoeleinden en marktonderzoek en ons in staat te stellen de inhoud van websites aan te passen aan individuele voorkeuren

Het uitvoeren van analyses en het uitvoeren van klantonderzoek, met inbegrip van algemeen marktonderzoek of het in kaart brengen van de behoeften en meningen van onze klanten over specifieke kwesties, het genereren van verkoop- en verkeerspatronen, en het analyseren van de reclame-effectiviteit, zowel op anonieme basis (bijvoorbeeld door gegevens te aggregeren) als op individuele basis (indien wettelijk toegestaan)

• Loginnaam en wachtwoord (versleutelde opslag)

• Informatie over het gebruikersprofiel (d.w.z. voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres)

• Gebruikersvoorkeuren (bv., instellingen van voorkeurstaal)

• IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetaanbieder en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw toesteltype, verbinding met de diensten, websites en apps, het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw toestel en het zorgen voor een eenvoudig gebruik van de diensten, websites en apps

• Als u gebruik maakt van de mobiele versie van de diensten, websites en apps: informatie over het besturingssysteem van uw mobiele toestel, gebruikte diensten, websites en apps versie, naam van de internetaanbieder, en andere soorten toestel- en aansluitingsgerelateerde informatie die relevant is om de mobiele diensten, websites en apps te verbeteren, verbinding te maken met onze servers, synchronisatiediensten mogelijk te maken en te vergemakkelijken en ondersteuning te bieden voor de mobiele apps

• URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang tot onze website hebt verkregen of naar onze diensten, websites en apps werd doorverwezen, met inbegrip van datum en tijdstip

• Bezochte subpagina's en functies die worden gebruikt bij het gebruik van diensten, websites en apps, links gevolgd door de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijdstip

• De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en van de diensten, website en apps, inclusief datum en tijdstip

• Ingevoerde zoektermen

• Gegeven toestemmingen en machtigingen

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG)

36 maanden

Om u in staat te stellen onze diensten, websites en apps als geregistreerde gebruiker te gebruiken

• naam, functie en adres

• persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz.)

• loginnaam en wachtwoord

• accountnummer van Hilti

• dienstverzoeken en geplaatste orders

• winkelgeschiedenis, inclusief openstaande en voltooide transacties

• ingevoerde zoektermen

• op de website bekeken of gezochte diensten/producten

• winkelmand en betaalgegevens

• aanmeldingen voor nieuwsbrieven, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale offertes

• gegeven toestemmingen, machtigingen, enz

• antwoorden van enquêtes, beoordelingen, ratings en andere soorten feedback die worden gegeven

• de inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, evenals chatberichten en chattranscripts

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG)

Zolang de account actief is + 7 jaar

Om misbruik of onwettig gebruik van onze diensten, websites en apps te voorkomen. Naleving van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten

• Naam, functie en adres

• Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz)

• Naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie in verband met een bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen dit bedrijf

• Hilti-accountnummer

• btw-nummer

• Dienstverzoeken en geplaatste orders

• Winkelgeschiedenis, inclusief openstaande en voltooide transacties

• Informatie over het gebruikersprofiel

• Winkelmand en betaalgegevens

• Informatie over van de website gedownloade software

• Automatisch loggen van bestanden voor probleemoplossing en beveiligingsdoeleinden (bijvoorbeeld om aanvallen van hackers af te weren)

• loggen voor crashrapport, en in uitzonderlijke gevallen, zoals bij storingen, fouten of beveiligingsincidenten, kan een handmatige analyse van de logs worden uitgevoerd door ons of door onze gemachtigde dienstverleners

• datum en tijdstip van het verzoek

• Naam, URL en hoeveelheid gegevens die zijn verzonden voor het gevraagde bestand

• rapport waaruit blijkt dat de ophaling succesvol was of de reden voor de mislukking ervan

• type en versie van het besturingssysteem van de computer die de aanvraag doet (indien deze informatie wordt verstrekt)

• schermresolutie en kleurdiepte (indien deze informatie wordt verstrekt)

• type en versie van de gebruikte browser (indien deze informatie wordt verstrekt)

• taalinstellingen en plugins die zijn geïnstalleerd  op de gebruikte browser (indien deze informatie wordt verstrekt)

• cookies die uw browser op een unieke manier identificeren

Rechtmatige belangen (Art. 6 (1) (f) AVG)/ IT-veiligheidsmaatregel en naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) AVG)

Logbestanden worden na 90 dagen gewist

Evaluatie van uw geschiktheid voor bepaalde soorten aanbiedingen, producten of diensten

• Naam, functie en adres

• Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz)

• Naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie in verband met een bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen dit bedrijf

• Accountnummer van Hilti

• btw-nummer

• Dienstverzoeken en geplaatste orders

• Winkelgeschiedenis, inclusief openstaande en voltooide transacties

• Informatie over het gebruikersprofiel

• Bevestiging dat het om een particuliere of een professionele gebruiker gaat

• Aanmeldingen voor nieuwsbrieven, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale offertes, enz

• Gegeven toestemmingen, machtigingen, enz

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG)

90 dagen

Om met u te communiceren over andere zaken (bv. om u herinneringen, technische berichten, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunings- en administratieve berichten of servicebulletins te sturen)

• E-mailadres

• Land

• Taal

• Datum van het laatste contact

• Mobiel telefoonnummer

• Hilti ID

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG) of

Rechtmatige belangen (Art. 6 (1) (f) AVG):

De verwerking van persoonsgegevens  is noodzakelijk voor het gebruik van onze diensten, websites en apps waaraan anders niet kan worden voldaan. Daarom is de verwerking op basis van rechtmatige belangen gerechtvaardigd

 

Om u te voorzien van informatie over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, uitgevoerd via traditionele post, e-mail, telefoon, fax, nieuwsbrief, tekst/SMS en MMS-berichten, inclusief het periodiek verzenden van promotiemateriaal over producten, diensten en promoties van Hilti die specifiek op u gericht zijn (direct marketing)

 

Om enquêtes, wedstrijden, prijsuitreikingen of andere activiteiten of evenementen te beheren waaraan u vrijwillig hebt deelgenomen              

• E-mailadres

• Land

• Taal

• Status van de toestemming met datum

• Datum van het laatste contact

• Mobiel telefoonnummer

• Hilti ID

Toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG)

3 jaar na het laatste directe marketing contact

 

 

 

 

12 maanden na het voltooien van het onderzoek

Wij zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken, indien het wettelijk vereist is. Als we uw persoonsgegevens wensen te gebruiken voor een nieuw of ander doel, zullen we u daarvan ook op de hoogte brengen en zal dit andere gebruik uitsluitend plaatsvinden als dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of als u daarmee hebt ingestemd.

Elke toegang tot uw persoonsgegevens bij Hilti is beperkt tot de personen die ze moet kennen om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen. Voor de bovenvermelde doeleinden zal enkel een beperkt aantal personen binnen Hilti (bv. personen in de verkoop-, support-, juridische, financiële, IT- en boekhoudingsafdelingen, evenals bepaalde managers met toegewezen verantwoordelijkheid) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Wanneer u contact opneemt met Hilti, houden wij een register van uw communicatie bij om alle problemen waarmee u wordt geconfronteerd te helpen oplossen. We kunnen uw verstrekte e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u in te lichten over onze diensten, en u op de hoogte te brengen van aankomende veranderingen of verbeteringen.

Afhankelijk van uw instellingen kunnen uw activiteiten op andere Hilti-websites en -apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens om de diensten van Hilti en de advertenties van Hilti te verbeteren.

7. Welke privacykeuzes hebt u?

Uw vertrouwen zorgt ervoor dat onze diensten, websites en apps beter werken voor u. We houden het privé, veilig en geven u de controle over uw voorkeuren.

We streven ernaar onze diensten, websites en apps te handhaven op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u informatie uit onze diensten, websites en apps heeft verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en informatie enkel uit onze back-upsysteemen verwijderen na een bepaalde  periode in overeenstemming met de geldende wetten (zie pt. 6).

 1. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde instellen via het Hilti privacy dashboard of de klantenservice.  We slaan deze informatie samen met uw account of Hilti-ID op en passen ze toe wanneer u diensten, websites en apps van Hilti gebruikt en als we u elektronische schriftelijke communicatie sturen.

  Door u in te schrijven voor marketinginformatie die door Hilti wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u bij uw inschrijving hebt verstrekt (bijv. uw e-mailadres) door Hilti kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de regelmatige verzending van schriftelijke elektronische communicatie met bedrijfs-, product- en servicegerelateerde informatie, zoals nieuws over nieuwe Hilti-producten of Hilti-diensten of over Hilti-marketingcampagnes (bijv. wedstrijden, kortingen, promoties), over wijzigingen binnen het bedrijf of om u uit te nodigen voor klantonderzoeken (bv. over klanttevredenheid of klantbehoeften).

  In onze B2B business kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw telefoonnummer via onze klantenservice of uw verkoopcontactpersoon. 

 2. U kunt uw Hilti-diensten, websites en apps, cookies en vergelijkbare technologieën bekijken door gebruik te maken van ons Cookie-instellingen Dashboard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar punt 9 

 3. U kunt de instellingen voor uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer in uw Hilti-account te allen tijde wijzigen en aanpassen. U kunt uw Hilti-account openen via uw klantprofiel nadat u zich hebt geregistreerd op onze website of door te klikken op de link "Preference Center" in elk van onze e-mails die wij u sturen

 4. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via ons webformulier om de volgende rechten uit te oefenen  :
  - Recht op toegang
  - Recht op correctie
  - Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")
  - Recht op beperking van de verwerking
  - Recht op gegevensportabiliteit

 5. Gelieve gebruik te maken van de officiële EU-website om meer te weten te komen over deze rechten. 

  Indien u uw toestemming voor een gegevensverwerkende activiteit intrekt, behoudt Hilti zich het recht voor om uw persoonsgegevens verder te verwerken en te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is of toegestaan is door de wet bv. om uw afmelding te beheren of een over layer cookie in te stellen om uw cookie-instellingen te respecteren.   

8. Wat doen we nog meer om uw persoonsgegevens te beschermen?

Hilti begrijpt het belang van informatie- en gegevensbeveiliging en wij willen dat uw surf- en aankoopervaring bij ons zo veilig mogelijk is.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we redelijke en geavanceerde waarborgen en voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd, met inbegrip van technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of accidentele vernietiging en accidenteel verlies, zowel in een online als offline context.

Bijvoorbeeld:

 • wanneer u onze website gebruikt, wordt de communicatie met uw browser versleuteld door middel van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit betekent dat wanneer u onze website gebruikt, de persoonsgegevens die u tijdens de registratie- en inlogprocessen verstrekt, worden gecodeerd voordat ze over het Internet worden verzonden.
 • we beoordelen de integriteit van ons proces van informatieverzameling, opslag en verwerkingspraktijken, inclusief fysieke veiligheidsmaatregelen, ter beveiliging tegen toegang door onbevoegden tot systemen.
 • we beperken de toegang tot persoonlijke informatie voor Hilti-werknemers, contractors en agenten op basis van een need-to-know benadering om deze voor ons te verwerken. De betrokken partijen zijn onderworpen aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

U mag alleen online of via mobiele apps persoonlijke informatie delen die u wenst te delen, in de wetenschap dat geen enkele organisatie of haar systemen gegarandeerd en constant 100% veilig kunnen worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat het gebruik van creditcardgegevens steeds uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

Het veiligheidsniveau neemt aan uw kant wel toe als u zich afmeldt (afmelden) wanneer u klaar bent met login-beschermde gebieden van Hilti’s diensten, websites en apps.

9. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën in verband met onze diensten, websites en apps zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website of app bezoekt. Zo helpen technische cookies ons informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal of uw favoriete menu-instelling. Bijna al onze diensten, websites of applicaties vereisen cookies. Wij berichten u daarover afhankelijk van het soort gebruikte cookie.

U vindt een lijst van de door Hilti gebruikte soorten cookies en leest hoe Hilti en onze partners cookies in reclame gebruiken in ons cookiebeleid, dat verklaart hoe we uw privacy beschermen bij ons gebruik van cookies en andere informatie.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen, kunnen we de gegevens (inclusief persoonsgegevens) gebruiken om het gedrag van klanten en gebruikers te analyseren, maar ook om de behoeften en meningen van klanten en gebruikers in verschillende aspecten te beoordelen, om onze verkoops- en zakelijke verkeersstructuur te optimaliseren en de impact van specifieke reclameacties te analyseren.

U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te blokkeren of een personalisatieniveau te kiezen. Het is echter belangrijk te onthouden dat veel van onze diensten mogelijk niet naar behoren werken als uw cookies zijn uitgeschakeld. Zo is het mogelijk dat we ons uw taalvoorkeuren niet meer herinneren.

Door gebruik te maken van ons cookie-instelling dashboard, kunt u ervoor kiezen of we gepersonaliseerde gebruiksgegevens (zoals bezochte subpagina's terwijl u onze diensten, websites en apps gebruikt, winkelgeschiedenis, met inbegrip van openstaande en voltooide transacties, ingevoerde zoektermen, diensten / producten bekeken of gezocht op onze websites en apps; winkelwagentje en betalingsinformatie) in sommige gevallen uit meerdere apparaten kunnen verzamelen, en, als onderdeel van het aanmaken van klant-en gebruikersprofielen, combineren met andere persoonsgegevens die we van u hebben verzameld of zullen verzamelen als onderdeel van onze zakelijke relatie, uitvoering of beëindiging van contractuele relaties (bv. naam en officieel adres, order- en aankoopgeschiedenis, lidmaatschap bij sector) en, indien van toepassing en afzonderlijk door u toegestaan, gepersonaliseerde gebruiksgegevens met betrekking tot uw gebruik van andere Hilti-producten en -diensten (bijv. Hilti-software of Hilti-apps).  

11. Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

Wij controleren regelmatig de naleving van onze Privacyverklaring. Wij werken met de bevoegde regelgevende instanties, inclusief lokale autoriteiten voor gegevensbescherming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U vindt de bevoegde autoriteit op de officiële EU-website.

12. Hoe worden wijzigingen van deze Privacyverklaring meegedeeld?

Onze activiteiten veranderen voortdurend, wat betekent dat onze Privacyverklaring regelmatig wordt geüpdatet. Gelieve deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met de wijzigingen die we moesten aanbrengen.

We zullen uw rechten uit hoofde van deze Privacyverklaring niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen eventuele wijzigingen van de Privacyverklaring posten en, ingeval van belangrijke wijzigingen, zullen we een duidelijke mededeling sturen, alsook een individuele kennisgeving per e-mail.

13. Neem contact met ons op

Uw feedback is altijd welkom. Als u vragen of twijfels hebt over onze privacypraktijken of uw online privacy, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 

Verzoek Rechten van betrokkenen

© 2018 Hilti Corporation – Versie Mei 2018