Verificatie van de stijfheid van de grondplaat

Volgens EN 1992-4 moet de grondplaat stijf zijn

Verificatie van de stijfheid van de grondplaat met behulp van onze PROFIS Engineering software

Wat zegt de norm EN 1992-4 6.2.1 over de stijfheid van de grondplaat?

Met de publicatie van EC2-4 is de dimensionering van de ankers nog belangrijker geworden. Deze norm ondersteunt de berekening van de bevestigingsmiddelen in de veronderstelling van een stijve grondplaat en een lineaire spanningsverdeling. Deze theoretische benadering komt vaak niet overeen met de werkelijkheid.

De regels in de Eurocode zijn gebaseerd op de veronderstelling van een stijve grondplaat.

a) Het element is voldoende stijf om een lineaire verdeling van de spanningen te verzekeren (analoog aan de hypothese van Bernoulli). (EN 1992-4 6.2.1 a)

Bij twijfels over de stijfheid van de grondplaat moet rekening worden gehouden met de werkelijke belastingen die op de ankers inwerken.

(e) [...] Bij niet-naleving van deze vervormingseis moet voldoende rekening worden gehouden met het elastische vervormingsgedrag van het verbindingselement bij het bepalen van de ontwerpwaarde van de trekbelastingen die op elk anker inwerken. (EN 1992-4 6.2.1(e))

Waarom is het nu zo belangrijk om de stijfheid van de grondplaat te controleren?

Hefboomwerking ter hoogte van de randen

Deze vervorming zorgt voor extra drukbelastingen, meestal ter hoogte van de randen van de grondplaat, die door de ankers moeten worden gecompenseerd.  

Herverdeling van de belastingen op de verankeringsgroep

Door de vervorming van de grondplaat moeten de ankers het dichtst bij het profiel een grotere belasting dragen dan de verder verwijderde ankers.

Verkorting van de interne hefboomarm

De vervorming van de grondplaat resulteert in een verkorting van de interne hefboomarm. Bij een gelijkblijvend buigmoment zullen de uiteindelijke belastingen op de ankers groter zijn.

Vervorming door de flexibiliteit van de grondplaat

Niet-stijve grondplaten hebben meestal grotere vervormingen. Bij vrijdragende consoles kan een niet-stijve grondplaat verplaatsingen veroorzaken door de vervorming van de grondplaat. Als ingenieur moet u hier rekening mee houden voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden, vooral bij vrijdragende en vrijstaande toepassingen.

Analyseer de buigstijfheid van de grondplaat met de gratis standaardversie van PROFIS Engineering

De dimensioneringsdocumenten en -normen bevatten slechts enkele aanwijzingen voor een passende controle van de stijfheid van de grondplaat, maar geen praktische regels voor een uniforme controle.  

Met PROFIS Engineering Standard kunt u nu de grondplaat en de stijfheid ervan evalueren en vervolgens beslissen om de werkelijke belasting toe te passen of om de grondplaat te optimaliseren.

Aan het laden

Voor meer informatie

pictogram dat een download aangeeft

Realistische afmetingen van de grondplaat

Ontdek de voordelen van onze PROFIS Engineering software voor de volledige dimensionering van de grondplaat in 4 volledig aan dit thema gewijde webinars.

Toegang tot de replays van onze webinars
pictogram dat een download aangeeft

PROFIS Engineering

Realiseer uw projecten op het gebied van ankerdimensionering met minimale inspanning en maximale precisie.

Meer over PROFIS Engineering