Milieu en MVO

Voor ons gaan milieubescherming en innovatie hand in hand

Environnement et relation clients

Wij eisen van onze partners dat zij het milieu beschermen, zodat onze inzet in de gehele keten van toegevoegde waarde kan zijn.

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN EN TECHNOLOGIEËN

Milieubewustzijn begint vanaf het moment dat wij onze producten onderzoeken en wordt in de gehele ontwikkeling voortgezet.

Bij alle ontwerpen van nieuwe producten houden wij rekening met het gebruik van grondstoffen en uitstoot. Zowel tijdens hun hele levensduur als gedurende hun ontwikkeling.

Wij verbeteren de efficiëntie van hulpbronnen en energie, verhogen de levensduur van onze producten en gebruiken componenten en verpakkingen van recycleerbare materialen.

Ook helpen wij bij de recycling van onze producten. Zo kunnen onze klanten in de EU hun oude Hilti gereedschap en apparatuur gratis terugbrengen naar onze Hilti Stores. Op die manier kunnen wij ze recyclen of veilig weggooien.

Wij maken daarnaast gebruik van Life Cycle Assessment (LCA), om de milieuvriendelijkheid van onze activiteiten te evalueren. Dit heeft betrekking op de gehele milieubelasting van onze producten, van grondstofwinning tot productie, gebruik en recycling. Ook kan al deze  informatie onze klanten helpen om hun eigen ecobalans te verbeteren.

GROEN BOUWEN

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Technologieën voor groen en duurzaam bouwen

Wij ondersteunen graag groen bouwen, waarbij wij onze klanten helpen om milieuvriendelijke gebouwen te ontwikkelen.

Wij dragen ons steentje bij door milieugerelateerde gegevens voor onze producten te verstrekken. Hiermee laten wij zien hoe ze zullen bijdragen aan een groene bouw.

Dit kan allemaal leiden tot vermindering van CO2-uitstoot en het energie-, water- en materiaalgebruik. Ook worden hiermee gevaren voor de gezondheid en het risico van milieuverontreiniging beperkt.

Wij zorgen ervoor dat onze technologieën milieuvriendelijk zijn. Ze zijn ontworpen en gemaakt om te kunnen voldoen aan internationale groene bouwnormen, zoals BREEAM, HQE, DGNB en LEED.

Zo hebben wij producten die de hoeveelheid vluchtige organische koolstoffen in de lucht verminderen, zoals onze brandwerende systemen en chemische ankers. Ook hebben wij een bekroonde klopboor ontworpen die de milieubelasting aanzienlijk vermindert. Deze creëert bij de productie ervan namelijk geen afval.

Daarnaast gaat ons Clean-Tec productassortiment deze reguliere eisen ver te boven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Meer informatie
Teamleden

Teamleden

Meer informatie
Verantwoordelijkheid voor het milieu

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Meer informatie