Image alt text (optional)

Systemen met een seismisch ontwerp

Hoe niet-structurele systemen kunnen helpen om gebouwen veiliger te maken

We leveren onafhankelijk goedgekeurde oplossingen die getest werden om te weerstaan aan beweging tijdens seismische gebeurtenissen. Deze oplossingen omvatten modulaire installatiesystemen, passieve brandbeschermingsproducten en ankerbevestigingen. Hiermee proberen we ons uiteindelijke doel te realiseren: het redden van levens, het beschermen van goederen en het verbeteren van gebouwprestaties.

Onze oplossingen voor seismische gebeurtenissen

Ankerbevestigingen

Het is belangrijk om het juiste anker te gebruiken voor zowel niet-structurele als structurele elementen van een gebouw, zie ons gamma van seismische prestaties categorie C2 systemen.

Ontdek ons gamma keilbouten Bekijk de video

Modulaire installatiesystemen

Brand is het meest voorkomende risico na een aardbeving. Onze systemen bieden naast hun primaire brandwerende functie ook de mogelijkheid tot beweging. Zij dichten openingen die anders een ingang voor rook en vuur zouden zijn en dit wordt nog belangrijker na beweging in gebouwen.

Bekijk de video Ontdek onze modulaire installatiesystemen voor seismische toepassingen

Passieve brandbeveiliging

Het aardbevingsbestendig maken van gebouwen wordt een steeds belangrijkere eis bij het ontwerpen van gebouwen. Onze ingenieurs kunnen u helpen bij het vinden van producten, typische oplossingen en u ondersteunen bij complexe berekeningen tijdens de ontwerp- en bouwfasen van uw project.

Bekijk de video Ontdek onze brandstopmanchetten

Niet-structurele elementen zijn belangrijk

De grootste reparatiekosten na een aardbeving

De effecten van een aardbeving kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: menselijke slachtoffers, onderbroken exploitatie van een gebouw en materiële schade. Dit leidt onvermijdelijk tot economische verliezen.

Aardbevingen zorgen voor grote verliezen. Ze kunnen niet enkel de structurele elementen van gebouwen beschadigen, maar hebben hoogstwaarschijnlijk ook een ernstige negatieve impact op de niet-structurele systemen zoals mechanische of elektrische systemen en buis- en kabelinstallaties. Deze systemen zijn kritiek om de levens van de mensen in de gebouwen te vrijwaren. De regelgeving van toepassing op niet-structurele systemen vraagt steeds vaker om te voldoen aan zeer strenge eisen.  

Vroeger lag de nadruk bij aardbevingsengineering vooral op het ontwerp van structurele elementen om de instorting van het gebouw te verhinderen. Dit is echter veranderd. Ervaring heeft ons geleerd dat niet-structurele systemen minstens even belangrijk zijn. Niet-structurele systemen zijn belangrijk om de ononderbroken exploitatie mogelijk te maken van essentiële diensten zoals water en elektriciteit (buizen en kabels), nooddiensten (alarmsystemen), passieve brandbescherming (compartimenten) en actieve brandbescherming (sprinklers). 

Onderzoek toont aan dat investeren in niet-structurele componenten veel duurder is dan in structurele onderdelen en goed is voor 50 tot 70% van de totale kosten voor een gebouw (zie onderstaande tabel). Bij tal van aardbevingen uit het verleden bleken de verliezen door schade aan niet-structurele systemen groter te zijn dan de verliezen te wijten aan structurele schade.

Aardbevingen brengen levens in gevaar, zelfs al blijft het gebouw structureel intact. Bij seismische activiteit bewegen buizen en kabels zeer heftig en worden ze aan enorme krachten blootgesteld. Hierdoor breken ze en raken brandcompartimenten beschadigd. Het gevolg zijn lekken van brandbare gassen en vloeistoffen die aanleiding geven tot vuurhaarden en ontploffingen.

Bij brand spelen detectiesystemen een uiterst belangrijke rol. Wanneer kabels beschadigd raken, zullen deze systemen niet meer werken zoals het hoort. Bovendien kunnen seismische krachten de watertoevoer en de werking van de sprinklersystemen in het gedrang brengen. Deze systemen staan in het gebouw in voor de brandbescherming. 

Seismische gebeurtenissen beïnvloeden ongetwijfeld het beschermingsniveau van een gebouw. Met gepaste bevestigingen, installatiesystemen en passieve brandbeveiligingssystemen kunnen gebouwen ook in extreme situaties naar behoren blijven werken en de bewoners in veiligheid stellen. 

Reparatiekosten naar aanleiding van een seismische gebeurtenis

Niet-structurele en structurele onderdelen van gebouwen

Bouwvoorschriften

Voortdurend in verandering

De bouwsector wordt gereglementeerd door bouwvoorschriften die voortdurend wijzigen en door de overheden bijgeschaafd worden om minimumnormen op te leggen voor verschillende aspecten zoals bewoonbaarheid of veiligheid. 

De doelstellingen nagestreefd door deze regelgeving zijn: 

  • Schade aan structurele en niet-structurele onderdelen van gebouwen voorkomen bij aardbevingen met een lage intensiteit

  • De schade aan structurele en niet-structurele onderdelen van gebouwen beperken tot herstelbare niveaus bij aardbevingen met een middelmatige intensiteit en 

  • De volledige of gedeeltelijke instorting van gebouwen vermijden bij aardbevingen met een hoge intensiteit 

De veiligheidseisen in de bouwvoorschriften verschillen echter naar gelang van het type gebouw. Over het algemeen is men veel kritischer en veeleisender voor openbare gebouwen en essentiële faciliteiten zoals ziekenhuizen. Dergelijke gebouwen moeten ook na een aardbeving operationeel blijven. 

Gebaseerd op hun belang kunnen de gebouwen in de volgende categorieën onderverdeeld worden. In categorie 1 vinden we de meest kritieke gebouwen: 

Categorie 1 

Gebouwen die na de aardbeving gebruikt moeten worden en die gevaarlijke stoffen huisvesten. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, luchthavens, brandweerkazernes of elektriciteitscentrales. 

Categorie 2 

Gebouwen die (gedurende lange tijd) intensief gebruikt of bewoond worden en gebouwen die waardevolle goederen bevatten. Bijvoorbeeld scholen, musea, universiteiten, militaire installaties of gevangenissen.  

Categorie 3 

Gebouwen die (gedurende korte tijd) intensief gebruikt of bewoond worden. Bijvoorbeeld sportcentra, bioscopen, theaters, shoppingcenters of concertgebouwen. 

Categorie 4 

Andere gebouwen zoals residentiële eigendommen, hotels, kantoren of industriële infrastructuren.

Prestaties van niet-structurele systemen

Getest en gecontroleerd in overeenstemming met de laatste normen.

Doordat bouwvoorschriften steeds strengere eisen stellen voor niet-structurele systemen moeten producenten systemen aanbieden die getest zijn in overeenstemming met wereldwijd erkende normen of standaarden zoals EN of ASTM.  

Hilti biedt producten en systemen aan die bestand zijn tegen seismische belastingen en buitengewoon goede prestaties leveren in niet-structurele toepassingen. Deze systemen werden onderworpen aan officiële tests bij erkende instanties.  

We willen echter beter doen en nog meer levens veiligstellen. 

Hilti heeft uitgebreid onderzoek gevoerd in samenwerking met academische partners zoals de universiteit van San Diego in Californië (UCSD). We hebben een volledige test uitgevoerd in een gebouw met vijf verdiepingen. Hierbij werden drie aardbevingen gesimuleerd, gevolgd door een brand om het gedrag te analyseren van diverse niet-structurele elementen zoals ankerbevestigingen, passieve brandbescherming en modulaire steunsystemen.  

Bovendien werkt Hilti momenteel samen met EUCENTRE en de universiteit van Padua (Italië) aan een project met als doel het seismische gedrag van niet-structurele elementen en systemen te analyseren en te begrijpen door analyse, numerieke gegevens en experimenten.  

We nemen daarenboven ook actief deel aan talrijke conferenties zoals de jaarlijkse Seismic Academy in Italië. Hier komen experten van over de hele wereld samen om diverse aspecten te bespreken in verband met het seismisch ontwerp van gebouwen.