Stof op de werf: wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze vermeden worden?

Hilti legt u de risico’s uit en stelt u oplossingen voor tegen stof op de werf

hilti, uw partner in de strijd tegen stof op de werf

1 uur slijpen is goed voor 17 kg stof  

In de bouw komt er bij de meeste toepassingen een grote hoeveelheid stof vrij. Eén uur slijpen, schuren en beitelen is goed voor respectievelijk 17 kg, 3 kg en 2 kg stof.

Stof is alomtegenwoordig op de werf. Bescherming hiertegen is erg belangrijk zodat de werken in alle veiligheid kunnen verlopen en de gezondheid niet in gevaar wordt gebracht.

Image alt text (optional)

WAT ZIJN DE GEVAARLIJKSTE STOFFEN OP DE WERF?

Asbest:

Deze stof is met het blote oog onzichtbaar en wordt ook wel asbestvezels genoemd. Van zodra asbest wordt ingeademd komt dit via de luchtwegen in de longblaasjes terecht. Bij acute blootstelling kan dit op termijn kanker veroorzaken.  Om de risico’s op blootstelling aan asbest in te dijken, is het dragen van individuele bescherming en een mondmasker een must.

Silica:

Silica bestaat in de vorm van kwarts, cristobaliet en trydimiet. Deze stof is aanwezig in veel materialen zoals beton, mortel of steengoed en komt vrij tijdens het zagen, schuren of afbreken. Kristallijn silica is gevaarlijk: dit dringt door in de luchtwegen waarna het zich vastzet in de longblaasjes, wat op termijn kanker veroorzaakt.

Hout:

Houtstof komt vrij bij het zagen en schuren van hout. Deze deeltjes kunnen met het blote oog zichtbaar zijn en dringen via de neus het lichaam binnen. Sommige deeltjes zijn echter veel fijner en kunnen zo de longblaasjes bereiken. Dit type stof kan zowel de huid als de luchtwegen aantasten.

Welke gevolgen en risico’s heeft stof op de werf?

Stof wordt ingeademd via de luchtwegen. Hoe fijner de stofdeeltjes, hoe dieper ze het lichaam binnendringen. Hierdoor verzwakt het lichaam waardoor de immuniteit aangetast wordt. De gevolgen kunnen hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 

 

 

Grootte van de stofdeeltjes 

 Effecten op het lichaam

 Van 10 tot 100 micron

 De stofdeeltjes dringen door tot in de neusholten.

 Van 5 tot 10 micron

 De stofdeeltjes dringen via de luchtpijp en de bronchiën door tot in de bronchioli.

 0,5 micron

 Dit zijn erg fijne stofdeeltjes. Ze zijn zo fijn dat ze zich gedragen als een gas en zich via de luchtwegen verplaatsen tot in de longblaasjes.

Image alt text (optional)

Inademing van stof kan het volgende veroorzaken:

  • Allergieën (de ontwikkeling van astma bijvoorbeeld)
  • Neusletsels (rinitis, zeefbeenkanker)
  • Effecten op de longen (silicose, siderose ...)
  • Kanker (longen en neus)

welke middelen kunt u gebruiken om u te beschermen tegen stof?

Om de soorten stofdeeltjes op de werf beter in kaart te brengen, omvat de norm EN 60335-2-69 een classificatie van stofdeeltjes die de gevaren op de werf inperkt. De soorten stofdeeltjes werden beoordeeld in functie van hun indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Occupational exposure limit - OEL).

Deze waarden komen overeen met de concentratie stof in de lucht (milligram stof / kubieke meter lucht) die iemand mag inademen gedurende 8 werkuren zonder dat dit een risico inhoudt voor de gezondheid. 

 

Stofklasse L                

Stofklasse M

Stofklasse H

Type stof

Huisstof

Hout- en mineraalstof, kwarts

Kankerverwekkende stoffen (cristobaliet, trydimiet), schimmels, bacteriën en kiemen

OEL

> 1mg/m3

≥ 0,1 mg/m3

< 0,1mg/m3

Minimale afzuigcapaciteit*

99%

99,9%

99,995%


Volgens de norm EN 60335-2-69 en IEC 61 J/94/CD

hoe u beschermen tegen stof en uw productiviteit verhogen?

Er bestaan meerdere oplossingen om de risico’s die gepaard gaan met stof op de werf in te perken.

Aspirateur de chantier professionnel

1. Beheers stof door te stofzuigen

Gebruik afzuigapparatuur om de vrijgave van stof te beperken.

système d'aspiration de poussière

2. Beheers stof door bevochtiging

Nat zagen, boren of slijpen zorgt ervoor dat er minder stof in de lucht terechtkomt. Dit is een oplossing om de risico’s die verband houden met de inademing van stof in te perken.

protection contre la poussière sur chantier

3. Draag PBM

Het dragen van PBM is van cruciaal belang. Een mondmasker beperkt de inademing van stof en beschermt het lichaam. Het aantrekken van een overall wordt aanbevolen om stofafzetting op de kleren in te dijken. Ook het dragen van een veiligheidsbril is noodzakelijk.

Aspirateur pour professionnels du bâtiment

4. Vermijd het gebruik van een borstel

Het wordt afgeraden om stof op de grond bijeen te vegen. Een stofzuiger krijgt de voorkeur.

Training and Advice

5. Volg opleidingen ter preventie van de risico’s in verband met stof

Stof is een algemeen probleem. Het is dus noodzakelijk dat alle spelers die hiermee in aanraking komen gesensibiliseerd worden via beroepsopleidingen

de oplossingen van hilti in de strijd tegen stof op de werf

  • Hilti wil graag helpen om de blootstelling aan stof te verminderen en de productiviteit op de werf te verhogen dankzij machines en diensten die zo ontworpen zijn dat ze de risico’s in verband met stof inperken. Met dit doel voor ogen stelt Hilti een volledige systeemoplossing voor, gaande van werf- tot preventiemateriaal.  
  • De verbruiksgoederen van Hilti werden specifiek ontworpen om stof gericht weg te blazen of te verwijderen.
  • De machines van Hilti zijn compatibel met de afzuigsystemen en werden zo uitgewerkt dat ze de blootstelling aan stof verminderen.
  •  De accessoires, compatibel met onze machines, vangen het maximum aan stof op.
  • De stofzuigers van Hilti beschikken over een innovatieve technologie die de filter automatisch reinigt waardoor stof op lange termijn optimaal verwijderd wordt.
  • De opleidingen veiligheid en gezondheid wijzen de gebruikers op de gevaren van stof en de good practices waardoor de risico’s ingeperkt kunnen worden.