Europees SEPA domiciliëringsmandaat

Een SEPA domiciliëring is de makkelijkste en handigste manier om uw rekeningen te betalen!

•        Slechts één mandaat om te tekenen voor al uw betalingen

•         Geen te late, vergeten of onjuiste betalingen meer

•        Een vereenvoudigd, verkort en geautomatiseerd betalingsproces

•        Waarschuwingen bij veranderingen aan het bedrag of de datum van betaling

 

Door ondertekening van dit mandaatformulier via onze partner Twikey NV, geeft u toestemming aan : (A) Hilti Belgium NV Bergensesteenweg 1424 – 1070 Brussel een opdracht te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank om uw rekening te debiteren conform de instructies verzonden door Hilti Belgium NV.

U heeft recht op terugbetaling via uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst met uw bank. Een verzoek tot terugbetaling moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.

SCHULDEISERIDENTIFICATIE : BE263540402914739

Het registratieformulier kan u op deze beveiligde link terugvinden.

 

Hou uw IBAN, BTW-nummer en GSM bij de hand.

 

Opmerking: Uw rechten met betrekking tot het bovenstaande mandaat worden toegelicht in een document verkrijgbaar bij uw bank.