Regelgeving inzake bouwproducten (EU) N° 305/2011 (CPR)

Wet verordening bouwproducten

Sinds 1988 is, in de Europese unie, het reglementair kader rond bouwproducten gedefinieerd op basis van de Richtlijn voor bouwproducten.
De nieuwe Verordening voor bouwproducten (CPR) vervangt de Richtlijn voor bouwproducten vanaf 1 juli 2013. Een verordening is per direct van toepassing in alle lidstaten, wat niet het geval is voor een richtlijn.
De CPR is van toepassing op alle bouwproducten die permanent in een gebouw blijven zitten, zoals ankers en pluggen, schroeven, nagels, afdichtingsproducten voor doorvoeringen enz.

Dit heeft ook volgende consequenties:

 • De Hilti producten onderhevig aan deze Europese wet dragen de CE markering (zie tabel onderaan) ;
 • Hilti klanten krijgen via mail, voor aankoop van elk CE gemarkeerd product, een Prestatieverklaring toegestuurd ; De Prestatieverklaring wordt beschikbaar gemaakt in de 3 officiële landstalen ;
 • Een gedrukte versie kan op aanvraag verkregen worden ;
 • Indien van toepassing (bvb. voor chemische verankeringen of brandwerende producten) wordt ook een veiligheidsattest (MSDS) meegestuurd ;
 • Alle bestaande ETA certificaten worden verlengd nog voor 1 juli 2013 en blijven geldig tot het bereiken van hun geldigheidsdatum.

Hilti zal alle nieuwe innovaties die ze op de markt brengen steeds testen volgens de laatste normen.

Wat betekent de Prestatieverklaring en de Europese technische beoordeling voor de gebruiker?

Kernbegrippen

 • Geharmoniseerde & transparante Europese normen / keuringen (hENs en DEEs) ;
 • Voorstelling van de resultaten van deze keuringen onder de vorm van een Europese technische beoordeling ;
 • Constante productprestaties via productiecontrole (voorbeeld controle door derden, afhankelijk van type product) ;
 • "Geharmoniseerde Prestatieverklaring" en CE markering.

Belangrijkste verschillen

In het algemeen zijn deze begrippen gelijkaardig aan de begrippen terug te vinden in de Richtlijn voor bouwproducten en de geharmoniseerde & transparante Europese normen / keuringen wijzigen niet per definitie onder de nieuwe verordening. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De verordening CPR is per direct van toepassing in alle lidstaten ;
 • De Prestatieverklaring moet met elk bouwproduct, permanent in het gebouw blijvend, meegeleverd worden.

Contacteer de Hilti Engineering Service

Type product
Producten gedekt door
Gevolg
Voorbeeld van Hilti relevante producten
Gestandaardiseerde producten
hEN (geharmoniseerde Europese norm)
Verplichte CE markering
 • Gipskartonschroeven
 • Houtschroeven

Innovatieve oplossingen
 
EAD Europees keuringsdocument
CE markering op vrijwillige basis,
gebaseerd op testen volgens het EAD
 • Structurele ankers & ingegoten rails
 • Passieve brandwerende producten
 • Bouwschroeven
 • Meeste nagels voor directe bevestiging
 • Substructuren voor geventileerde gevels
Innovatieve oplossingen zonder test normen
Geen hEN of EAD
Geen CE markering mogelijk tenzij
EAD/hEN gecreëerd wordt
 • Speciale bevestigingen vb: X-BT
 • Bouwchemie
 • Installatiesystemen