Wat betekent de CE markering onder de nieuwe verordening?

De CE markering is het teken dat een product geëvalueerd is voor een specifiek gebruik volgens een geharmoniseerde Europese norm of een Europese technische beoordeling en laat het product toe om vrij op de markt gebracht te worden binnen de Europese economische ruimte. 

Dit wil niet zeggen dat een bouwproduct geschikt is voor alle toepassingen of dat een product zonder CE markering niet geschikt of van slechte kwaliteit is. Het is belangrijk dat de eindgebruikers rekening houden met het voorgeschreven gebruik en toepassingsbereik om te beoordelen of een product geschikt is voor een bepaalde toepassing.

CE markering

1) hEN = Geharmoniseerde Europese norm, bvb : EN 14592 voor houtnagels of EN
14566 voor gipskartonschroeven.
2) DEE = Europees boordelingsdocument, gelijkaardig aan de European Technical Approval Guideline (ETAG) van vroeger.
3) ETE = Europese technische boordeling, gelijkaardig aan de European Technical Approval (ETA) van vroeger.

Contacteer de Hilti Engineering Service