CE markering: implicaties

Wat betekent de Prestatieverklaring en de Europese Technische Beoordeling voor de gebruiker?

Wat betekent de prestatieverklaring en de europese technische beoordeling voor de gebruiker?

De eindgebruiker definieert de prestaties van de producten voor hun toepassing in functie van de overeenstemmende bouwnormen.

Een Prestatieverklaring geeft informatie over de prestaties van producten en hun toepassingsbereik op basis van geharmoniseerde technische specificaties (zoals belasting, corrosie of brandwerendheid). 

De Prestatieverklaring laat u toe om de geschiktheid van een product voor een bepaalde toepassing te evalueren alsook een coherente vergelijking van verschillende producten te maken. Indien een Prestatieverklaring refereert naar een Europese technische beoordeling (ETE), is het belangrijk deze te analyseren daar het belangrijke informatie inzake getest toepassingsbereik en details over de prestaties van het product bevat.

Wat betekent dit voor ingenieurs en bouwbedrijven?

Dit concept zal de keuze en vergelijking van bouwproducten voor ingenieurs en bouwbedrijven vergemakkelijken.

Het stopt niet meer bij het aanbrengen van de CE markering voor een product!
De Europese technische beoordelingen en Prestatieverklaringen bevestigen ook dat een product wel degelijk geschikt is voor een voorgeschreven gebruik of toepassing.

Wat betekent dit voor importeurs en verdelers?

CPR voegt een nieuwe verantwoordelijkheid toe voor importeurs en verdelers, die zich ervan moeten verzekeren dat de producent al de nodige maatregelen genomen heeft. De namen en contactgegevens van importeurs & verdelers moeten aangebracht worden op het product, productlabel of verwante documenten.
Belangrijke maatregelen zijn:

  • Uit de markt halen van een product waarvan de importeur of verdeler denkt dat het niet conform is met de DoP
  • Alle relevante documentatie meegeven bij elke verkoop.
  • Ervoor zorgen dat het product conform zijn DoP blijft na opslag en distributie
  • Alle nodige informatie beschikbaar maken indien een competent nationaal controleorganisme deze informatie opvraagt.

Wat betekent dit voor verzekeraars?

Verzekeringsmaatschappijen (verzekeraars) zijn in het algemeen particuliere organisaties die, mits erkenning van de prestaties die opgegeven worden in de CE markering, hun eigen productprestatie-eisen kunnen opstellen.

Indien zij het monopolie hebben inzake hun services moeten ze rekening houden met de implicaties opgenomen in het artikel 8.5 van CPR

Hun eisen kunnen het gebruik van CE gemarkeerde producten niet tegengaan.

Contacteer de Hilti Engineering Service