Hilti ON!Track - Vaak Gestelde Vragen

Algemeen

Hoe verloopt de update van de bedrijfsuitrustingen in de ON!Track app? 

ON!Track werkt dankzij de toewijzing van uitrustingen door de medewerkers. Deze toewijzing kan gebeuren aan een werf of medewerker die u als verantwoordelijke opgeeft in de ON!Track interface. Hierdoor krijgt u steeds actuele informatie over de locatie van al uw uitrustingen op werven, in voertuigen of in opslagplaatsen. De applicatie maakt geen gebruik van een systeem voor plaatsbepaling via satelliet (GPS). 

Waarom werken we via het systeem met toewijzingen?   

Dankzij dit systeem is het mogelijk om de bestemming van het materiaal te personaliseren. U kunt zelfs via opmerkingen details toevoegen over de toestand van de uitrusting. Tevens is een zeer nauwkeurige plaatsbepaling van de uitrusting in een gebouw of kelder mogelijk. Zo weet u zeer precies waar elk stuk materiaal zich bevindt en in welke toestand het verkeert. Door de toewijzingen via de ON!Track applicatie geniet u van een systeem dat veel omvangrijker is dan enkel een GPS-systeem waarmee u op dit moment nog geen details kunt opvragen over de toestand van de uitrusting of de precieze locatie in een gebouw. Bovendien kunnen we door geen GPS-technologie te gebruiken de grootte van de etiketten beperken zodat deze op al het bedrijfsmateriaal passen. Omdat de etiketten geen voeding vereisen beschikt u over een systeem dat 24u op 24 en zonder enige beperkingen werkzaam is. 

Hoe kunnen we de oplossing automatiseren zonder uw medewerkers te traceren?   

Door de Bluetooth-etiketten van ON!Track kunnen we de laatste locatie van uw geregistreerde uitrustingen precies bepalen dankzij Bluetooth-technologie. Wanneer een medewerker die de ON!Track app op zijn gsm geïnstalleerd heeft langs het Bluetooth-etiket loopt, wordt de positie van het etiket onmiddellijk geactualiseerd in de ON!Track-interface. Zo hebben we toegang tot het tijdstip van de update, maar weten we niet welke persoon verantwoordelijk is voor de positie-update van de uitrustingen via zijn gsm. 

Ga zelf aan de slag

Interface

Waar worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard op een server in West-Europa (cloudtechnologie). Wie is eigenaar van de gegevens van de uitrustingen geregistreerd in de ON!Track-interface? Deze blijven uw eigendom, Hilti heeft er zelfs geen toegang toe. 

Zijn de gegevens over de uitrusting of het materiaal toegankelijk voor Hilti? Ga ik commerciële aanbiedingen krijgen van Hilti wanneer ik me inschrijf voor ON!Track?
Nee, Hilti heeft geen enkele toegang tot de klantgegevens. We zorgen voor de gegevensverwerking van het contract conform de richtlijnen voor gegevensbescherming vastgelegd door de Europese Unie (AVG-norm voor gegevensbescherming die opgesteld werd door de Europese Commissie). Met uw instemming kunnen we bij de start van het contract een administrator account aanmaken om u te helpen bij het installeren en opzetten van de ON!Track oplossing. Nadat uw ON!Track volledig werkzaam is, kunt u onze administrator account verwijderen. 

Kan ik de ON!Track app op zoveel schermen gebruiken als ik wens?
Ja, u kunt ON!Track gelijktijdig op een computer, smartphone en tablet gebruiken, zonder dat er een beperking staat op het aantal schermen. 

Hoe kan ik leren werken met de applicatie? En hoe zit het met mijn teams? 
Onze gespecialiseerde diensten kunnen u een basisopleiding geven in het gebruik van de ON!Track applicatie. Na afloop hiervan kunt u rekenen op continue support door onze specifiek hiervoor opgerichte klantendienst. Zowel voor de smartphone als de computer zijn er ook interactieve gebruiksgidsen over de applicatie beschikbaar. Ook na het opzetten van de oplossing kunnen we opleidingen of bijscholingen voor uw medewerkers aanbieden, wanneer en waar u maar wenst, ongeacht of dit op de werf, in de opslagplaats of op kantoor moet gebeuren.

Etiketten

Zijn de etiketten voldoende sterk en bestendig? Komen ze niet snel los?
De etiketten werden ontwikkeld op basis van 3M-technologie en omvatten tot 9 lagen per etiket. Ze werden uitgebreid getest in omgevingen met de meest extreme omstandigheden. De klantendienst van Hilti zal alle beschadigde ON!Track etiketten vervangen op de HILTI machines met ON!Track die voor reparatie binnengebracht worden. 

Mag ik etiketten van een andere leverancier gebruiken?
Ja, maar u moet weten dat de barcodes van niet-Hilti etiketten niet in onze ON!Track app toegevoegd kunnen worden. Om ten volle te kunnen genieten van alle functies van het ON!Track platform moet u Hilti ON!Track etiketten gebruiken (Bluetooth of barcode / QR-code). U kunt de Hilti etiketten aanbrengen op elke uitrusting, ongeacht het type of merk (afzuiginstallatie, generator, voertuigsleutels, gereedschapskoffer, verwarming, verbruiksgoederen, machines enz.). 

Hoe de etiketten aanbrengen op niet-klevende oppervlakken?
We bieden verschillende bevestigingsmethodes aan die even goed werken op trilplaten, harnassen, riemen, bekistingen, brandblussers, enz. We kunnen via onze gespecialiseerde dienst ook zelf voor de etikettering van al uw materiaal zorgen. 

Contract

Wat is de looptijd van het contract? Wanneer wordt het contract beëindigd?
Dit is een maandelijks contract zonder einddatum. 

Kan ik het contract stopzetten wanneer ik wil?
Ja. U kunt het contract voor het interfaceabonnement op eender welk moment stopzetten, mits een voorafgaande kennisgeving van twee maand. 

Wanneer begint de facturatie van het contract te lopen?
De facturatie start op de 1e dag van de maand volgend op de ondertekening. 

Kan ik zoveel uitrustingen monitoren als ik wens, of is er een limiet?
Met ON!Track3 kunt u zoveel uitrustingen monitoren als u wenst, zonder limieten of beperkingen. 

Kan de prijs van mijn abonnement schommelen?
De software ON!Track3 is moduleerbaar waardoor u bepaalde betalende functies kunt toevoegen naargelang van de noden binnen uw bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld een maatoplossing voor het beheer van alle verbruiksgoederen of artikels beheerd in loten binnen ON!Track. Wanneer u wenst te genieten van extra opties kunt u dit steeds aanvragen bij uw specialist. Dit gebeurt niet automatisch, maar enkel op aanvraag.