Samen ON!Track

Voorwaarden voor deelname

  • De aanbevolen klant is nog geen ON!Track klant en is ook in het verleden geen ON!Track klant geweest.
  • De klant die de aanbeveling verschaft, beschikt reeds over een ON!Track overeenkomst met Hilti België/Luxembourg en beveelt een klant aan die nog niet beschikt over de Hilti ON!Track oplossing.
  • De nieuwe klant vraagt via het aanvraagformulier een vrijblijvende afspraak aan en vermeld hierop de klant die haar heeft aanbevolen. Het aanvraagformulier is beschikbaar hier. Let op: indien er geen aanvraagformulier wordt ingevuld, kan er geen aanspraak worden gemaakt op een cadeau. 
  • De klant die de aanbeveling verschaft kan aanspraak maken op een cadeau indien er binnen zes maanden volgend op de vrijblijvende afspraak een ON!Track overeenkomst wordt gesloten met de aanbevolen klant.
  • Bij de eerste twee aanbevelingen kan de klant die de aanbeveling verschaft kiezen uit twee cadeaus, namelijk een steeksleutelset of een PD-5 laserafstandsmeter.
  • Bij de derde aanbeveling kan de klant die de aanbeveling verschaft aanspraak maken op een SF2-A accu-schroefmachine als cadeau.
  • De klant die de aanbeveling verschaft is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele belastingen die gelden op het ontvangen van giften en daarnaast naleving van de regelgeving die van toepassing is op zijn bedrijf en bedrijfsvoering.
  • Hilti België/Luxembourg behoudt het recht om de 'Samen ON!Track' campagne uit te breiden danwel vroegtijdig te beëindigen.