Opleiding radar

De uitvoering van de scans beheersen, de betreffende toepassingen kennen, de sleutels verwerven om de scans te kunnen analyseren, alsook de best practices toepassen om het gebruik van de apparaten en software te optimaliseren

Doelstellingen en leermiddelen

Opleiding radar

Duur: 3,5 uur – Maximaal aantal deelnemers:

Het doel van de opleiding Radar is het verwerven van de basiskennis over deze technologie, alsook de beperkingen ervan. Tijdens deze opleiding leert u de uitvoering van de scans beheersen, de betreffende toepassingen kennen, de sleutels verwerven om de scans te kunnen analyseren, alsook de best practices toepassen om het gebruik van de apparaten en software te optimaliseren Ze verloopt in de vorm van presentaties, hand-outs, behandelingen en interacties met de deelnemers. 

Beoogde vaardigheden: 

 • Een scan kunnen uitvoeren om de elementen van een structuur te lokaliseren 
 • De scan kunnen analyseren door de juiste parameters te wijzigen (diameter van de ijzers, enz.) 
 • De scan kunnen analyseren door de juiste parameters te wijzigen (diëlektrische constante, enz.) 
 • De gegevens kunnen exporteren in verschillende formaten (3D-model, .doc, enz.) 
 • De best practices kennen en toepassen om een scan en een nauwkeurige en veilige analyse uit te voeren
Publiek Aantal Minimale vereiste Plaats Duur Trainer Validatie
Partner / teamleider
6 deelnemers
Notie van niet-destructieve controles
On site of in onze lokalen
1/2 dag (3,5 uur)
Ingenieur ontwerper
Beoordeling en verzending
van een opleidingsattest

Programma

Theoretisch gedeelte

Theoretisch gedeelte:

 • Basisprincipe van de radartechnologie 
 • Principe van metingen met radartechnologie 
 • Beperkingen van de radartechnologie 
Praktisch gedeelte

Praktisch gedeelte: 

 • Uitvoering van scans met een radartoestel 
 • Overdracht van de verkregen gegevens naar PC 
 • Analyses van de gegevens en export in de vorm van een verslag of 3D-model

Opleidingscentrum Hilti I Nummer activiteitsomschrijving 11788256 78. Deze registratie geldt niet als vergunning.