Verbeterde gebruikersveiligheid voor productiviteit op de lange termijn

VERBETERDE GEBRUIKERSVEILIGHEID VOOR PRODUCTIVITEIT OP DE LANGE TERMIJN

Onze services om gezondheid en veiligheid in de bouwsector te ondersteunen

Ongelukken op bouwwerven gebeuren niet zomaar, ze worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eigenlijk vindt twee derde van alle ongelukken zijn oorsprong in menselijk gedrag. Waarom? De bouwsector biedt een hoog percentage aan ongekwalificeerd werk of werk zonder opleiding. Risico’s kunnen gemakkelijk fout ingeschat of eenvoudigweg genegeerd worden. Het is uiterst belangrijk dat arbeiders degelijk en efficiënt opgeleid worden.

Twee derde van alle ongelukken vindt zijn oorsprong in menselijk gedrag

Oorzakenanalyse toont ook aan dat ongelukken kunnen gebeuren door slecht onderhouden of defecte machines. Machines moeten regelmatig gecontroleerd en hersteld worden om de hoogste niveaus van veiligheid en productiviteit te kunnen garanderen.

Ongelukken kunnen ook veroorzaakt worden door organisatiegerelateerde gebreken inzake gezondheids- en veiligheidsbeheer. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op training en certificatie en op het controleren van deze factoren.

De werkomgeving speelt een bijkomende rol in veiligheid en gezondheid op het werk. Ook effecten zoals het weer, duisternis of werken op hoogte zijn risico's die in ongelukken kunnen resulteren.

Vier factoren die gezondheid en veiligheid op de werkplaats beïnvloeden

Gezondheids- en veiligheidsproblemen met betrekking tot personen
1 / 5
Mensen

Problemen met betrekking tot gedrag, gebrek aan kennis, gebrek aan ervaring, onoplettendheid, verkeerde inschatting van risico's, verkeerd gebruik en behandeling van PBM of uitrusting

Gezondheids- en veiligheidsproblemen met betrekking tot machines
2 / 5
Machines

Problemen met betrekking tot defecte machines, slecht onderhouden werktuigen, ontbrekende bedieningshandleidingen

Gezondheids- en veiligheidsproblemen met betrekking tot organisatie en leiderschap
3 / 5
Organisatie en leiderschap

Problemen met betrekking tot ontoereikende instructies en training, planning en werkvoorbereiding, of controle en coördinatie van personeel

Gezondheids- en veiligheidsproblemen met betrekking tot werkomgeving
4 / 5
Werkomgeving

Problemen met betrekking tot weer, duisternis, geluid, afleiding, werken op hoogte of in de gevarenzone van machines

Gezondheids- en veiligheidsproblemen in het algemeen
5 / 5
Gezondheids- en veiligheidsproblemen

Ernstige ongelukken op de werkplaats en werkgerelateerde gezondheidsproblemen kunnen door een van deze elementen of een combinatie ervan veroorzaakt worden.

Al het voorgaande indachtig leggen we sterk de nadruk op het ondersteunen van preventie van ongelukken op de werkplaats. Ongelukken hebben zowel emotionele als economische gevolgen. Wij willen - net als onze klanten - dat iedereen zich veilig voelt en veilig kan werken. Ten slotte resulteert een werkomgeving die gericht is op een verbeterde gezondheid en veiligheid van de arbeiders in een hogere productiviteit en grotere gemoedsrust voor elke belanghebbende.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ZIJN VOOR ONZE KLANTEN ESSENTIEEL GEWORDEN

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv
1 / 4
“Ongeschoolde arbeid bevat een veel hoger risico voor letsels die productiviteitsverlies inhouden. We moeten ervoor zorgen dat de mensen naar behoren getraind en voorbereid worden voor hun job.”

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv, Bedrijfsveiligheidsbeambte

Martin Sonnberger, PORR AG
2 / 4
“Veiligheid en gezondheid op het werk is cruciaal voor de processen en voor het werkklimaat op onze bouwwerven. Voor ons is het belangrijk dat onze werknemers zich veilig voelen en dat ze op een veilige manier werken.”

Martin Sonnberger, PORR AG, Hoofd bedrijfsveiligheid

Tony Small, Gammon Construction Limited
3 / 4
“We kijken aan tegen de uitdaging van een verouderende beroepsbevolking, wat niet alleen de productiviteit verlaagt maar ook het risico verhoogt.”

Tony Small, Gammon Construction Limited, Directeur gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, systemen en audit

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB
4 / 4
“Veiligheidsnormen en -procedures worden frequent geüpdatet. Het wordt een steeds grotere uitdaging om met alle onderwerpen mee te zijn en om toegang te hebben tot snelle en betrouwbare informatiebronnen.”

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB, Vicevoorzitter gezondheid en veiligheid

De hoofdzorgen van onze klanten zijn ook onze zorgen. Wij staan bouwbedrijven bij in het creëren van positieve veranderingen inzake gezond en veilig gedrag. Sinds 2014 hebben we wereldwijd tienduizenden arbeiders uitsluitend op het vlak van gezondheid en veiligheid getraind. Vandaag bieden we ook gerelateerde diensten die helpen bij het veilig houden van machines en we beheren gezondheid en veiligheid in de organisaties van onze klanten.

Hilti’s diensten om gebruikersgezondheid en-veiligheid te verbeteren

Aan het laden

Onze belangrijkste initiatieven op het vlak van gezondheid, veiligheid en het milieu

Technologie en producten

Ontworpen met productiviteit, veiligheid en het milieu indachtig

Meer
Hilti services

Diensten

Gezondheid, veiligheid en productiviteit van de gebruiker verbeteren

Meer
Hilti’s veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot zijn werknemers

Meer

Milieu

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot het milieu

Meer