Belang van Gezondheids- en Veiligheidstrainingen

Hoe een gewoonte maken van veilig gedrag bij uw personeel

Hilti partnerschap voor veiligheid en productiviteit

In het artikel “Voordelen van Gezondheid en Veiligheid op het Werk” heeft u kunnen lezen dat de bouwindustrie een risicovolle sector is. U kunt natuurlijk niet de hele sector veranderen, maar investeringen in de gezondheid en veiligheid op het werk (GVW) zijn van vitaal belang om de gevaren te beperken.

Het toepassen van impactvolle Gezondheids- en Veiligheidsopleidingen (H&S) is een van de hefbomen om een positieve verandering in gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf te bewerkstelligen.

Maar voor we nagaan hoe een impactvolle H&S-opleiding eruit ziet, moeten we eerst begrijpen waarom ongevallen plaatsvinden, en wat de rol is van veiligheidsbenaderingen en opleidingen op basis van gedrag in het creëren van positieve resultaten voor de gezondheid en veiligheid.

Wat zijn de oorzaken van ongevallen?

Verschillende factoren hebben een beduidende impact op het optreden van ongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen als het aankomt op gezondheid en veiligheid op de werf: menselijke factoren, uitrusting, organisatie en leiderschap, en de werkomgeving.

Het gedrag van de teams op de site, defecte machines of het ontbreken van de juiste uitrusting, een ongepaste organisatiestructuur (zoals slechte planning en ontoereikende begeleiding), of een mogelijk gevaarlijke werkomgeving zijn voorbeelden van deze vier factoren.

Afhankelijk van het soort ongeval kunnen één of meerdere factoren een rol spelen. Onderzoek heeft aangetoond dat menselijke factoren instaan voor een groot deel van de ongevallen op bouwwerven (vb. GIBB et al.  2014). Daardoor is het van essentieel belang dat veiligheidsprocedures de hoofdoorzaak van ongevallen aanpakken en net daar is veiligheid op basis van gedrag aan de orde.

Veiligheidsaanpak op basis van gedrag

Veiligheidsaanpak op basis van gedrag (“Behavior-Based Safety, BBS) is de toepassing van gedragswetenschappen en gedragsanalyse binnen het veld van de veiligheid op het werk.

Het idee achter BBS is dat werknemers betere veiligheidsvoorschriften toepassen en onveilig gedrag verminderen.

Gedrag wordt binnen BBS verklaard en geanalyseerd volgens het ABC-model (“antecedent”, "behavior” ofwel gedrag en “consequence” ofwel gevolg). Dit model beschrijft de verschillende elementen die menselijk gedrag beïnvloeden. Het hoofddoel van een effectieve veiligheidsaanpak gebaseerd op gedrag is om van veiliger gedrag een gewoonte te maken. Opleiding is één van de focuspunten van de veiligheidsprogramma’s.

Volgens een rapport van Doge Data & Analytics over het veiligheidsbeleid in de bouwsector uit 2017 voorziet ongeveer 80% van de bedrijven in een of ander andere vorm van H&S-opleiding. Laten we even kijken naar het trainingsaspect en hoe het ontworpen moet zijn om een positieve gedragswijziging teweeg te brengen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe mensen het best bijleren.

WAT IS DE SLEUTEL VAN SUCCESVOLLE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN?

Opleidingen die ter plaatse gegeven worden, met relevante, interactieve en praktijkgerichte inhoud

Succesvolle veiligheidsopleidingen en trainingen betekenen dat de inhoud op zo’n manier weergegeven wordt dat deze het onderwerp duurzaam verankert en een verandering naar veiliger gedrag in gang zet.

Studies over de leertheorie verklaren dat enkele van de succesfactoren in het overbrengen van leerinhoud de relevantie van de inhoud zijn (persoonlijk verband met het thema); de nieuwsfactor (iets nieuws leren); interactiviteit en praktijkgerichtheid (mogelijkheid om het zelf te ervaren); video-/mediaondersteuning (tegemoetkomen aan verschillende leertypes) en humor (engagement en geheugen vergroten).

Veiligheidstrainingen mogen geen eenmalige gebeurtenis zijn. Psycholoog Herman Ebbinghaus heeft geconcludeerd dat de herhaling van de inhoud van de veiligheidsopleidingen de sleutel is om de feiten sterker te laten “plakken”. Als de inhoud niet herhaald wordt, zal men één maand later tot 80% vergeten zijn.

Opleidingsformats moeten de leernoden van de doelgroep weerspiegelen. Face-to-faceopleidingen bieden veelvuldige voordelen, zoals de kracht om verhalen en ervaringen te delen, of in groep te discussiëren. De demografie binnen het personeelsbestand van bouwbedrijven verandert echter steeds (zoals ook in andere sectoren) en digitale lesvormen worden steeds aantrekkelijker.

En ten slotte moet een succesvolle opleiding en training ook door het management ondersteund worden. Het management moet zelf ook doen wat het van anderen verlangt, dat wil zeggen dat het bedrijf op alle niveaus de waarden inzake veiligheid moet nakomen.

Hilti is uw partner als het aankomt op Gezondheids- en Veiligheidstrainingen!

 Uw zorgen zijn ook onze zorgen. Hilti helpt bouwbedrijven om positieve veranderingen door te voeren in gezondheid en veiligheid. Sinds 2014 hebben wereldwijd tienduizenden werknemers hun vaardigheden en productiviteit uitgebreid en nieuwe en veiligere manieren van werken geleerd dankzij de H&S-opleidingen van Hilti.

Onze trainingssessies zijn ontworpen om de kwaliteiten te bevatten die HSE-managers wensen en worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen:  

  • H&S-opleidingssessies worden aangeboden op een locatie die makkelijk bereikbaar is voor de deelnemers 
  • Grotere participatie dankzij kleine groepen en korte trainingssessies Iedere
  • Hilti H&S-trainingsmodule maakt gebruik van een exclusieve uitrusting die de deelnemers de gevolgen laat ervaren van veiliger en onveilig gedrag
  • Kwaliteitsvolle opleiding gebaseerd op een decennialange ervaring in de sector 
  • Opleidingsprogramma’s kunnen op maat gemaakt worden volgens de specifieke noden van alle bedrijven 
  • De lessen worden gegeven door een gediplomeerd trainer, waarna hij een certificaat uitreikt aan uw werknemers en hen professionele documentatie aanbiedt.

Onze belangrijkste initiatieven op het vlak van gezondheid, veiligheid en het milieu

Technologie en producten

Ontworpen met productiviteit, veiligheid en het milieu indachtig

Meer
Hilti services

Diensten

Gezondheid, veiligheid en productiviteit van de gebruiker verbeteren

Meer
Hilti’s veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot zijn werknemers

Meer

Milieu

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot het milieu

Meer