Uw voordelen bij het investeren in gezondheid en veiligheid op de werkvloer

De bouwsector is één van de gevaarlijkste sectoren om in te werken

Bouw, voordelen, gezondheid en veiligheid op het werk, gevaarlijk, bescherming

Brandwonden, breuken, elektrocutie, ademhalingsstoornissen, trillings- of bewegingsstoornissen. Dit is maar een klein deel van de ernstige gevolgen die het resultaat kunnen zijn van het dagelijks werk op de werf. De redenen hiervoor zijn divers, van het werken met generatoren, elektrische machines en elektrische bedrading, tot het inademen van allerlei soorten stof en het werken op grote hoogte of het niet gebruiken van de geschikte beschermende uitrusting. 

Hoewel de overgrote meerderheid van de mensen die in deze sector werken zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid, en toegewijd zijn tijdens hun werk, zijn er een aantal factoren die bijdragen aan ongevallen; Jammer genoeg zijn defecte apparatuur, menselijke fouten, slechte organisatiestructuren en een gevaarlijke werkomgeving de redenen waarom ernstige ongevallen en dodelijke ongelukken disproportioneel veel voorkomen in de bouwsector.

De bouwsector is de koploper van de industriële ongevallen. Het wordt dan ook duidelijk dat er continu en op verschillende niveaus geïnvesteerd moet worden in gezondheid en veiligheid op het werk (GVW).

Als gezondheid en veiligheid nog geen prioriteit is in uw bedrijf zijn er enkele overtuigende argumenten waarom dat wel zo zou moeten zijn! Naast de overduidelijke impact op de gewonde arbeider, heeft een slechte voorgeschiedenis op vlak van gezondheid en veiligheid gevolgen op verschillende andere niveaus: productiviteit, wettelijke voorschriften en reputatieschade voor het bedrijf. Ongevallen en een slechte gezondheid kunnen een negatieve impact hebben op de productiviteit en de financiële prestaties van het bedrijf. Waarom? 

 • Afwezigheid van het slachtoffer 
 • Onderbrekingen in het productieproces
 • Reorganisatie en/of herneming van het werk
 • Vervanging van beschadigd(e) materiaal/machine
 • Verlies van bestellingen/klanten
 • Bijkomende administratieve last door ongevallenanalyse 
 • Aanwerving en bijkomende loonkost voor tijdelijk personeel
 • Verhoogde verzekeringspremies 

Tegelijkertijd is er een waaier aan niet-tastbare gevolgen van een slechte gezondheid en veiligheid die een invloed hebben op de slachtoffers, hun collega’s en uiteindelijk het hele bedrijf:

 • Voor het slachtoffer: persoonlijke impact van de verwonding 
 • Voor de collega’s: bezorgdheid, ontevredenheid en zorgen op het werk, vooral in geval van frequente gezondheids- en veiligheidsproblemen 
 • Voor het bedrijf: verstoorde reputatie en werkklimaat

De Oostenrijkse Arbeiderscompensatieraad heeft aangetoond dat een ongeval in de bouwsector gemiddeld zo’n €30 000 kost. Maar de financiële gevolgen even terzijde... Hoe kunnen we een prijs kleven op de gezondheid van een persoon? Een zorgzame werkgever wil dat de werknemers veilig thuis komen na de werkdag.

Voordelen van een Gezondheids- en Veiligheidsbeleid op het Werk

U zou moeten investeren in het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid op het Werk (GVW) om de prestaties van uw bedrijf op vlak van gezondheid en veiligheid te verbeteren. Door dit te doen onderneemt u actieve stappen in het beheren van de beroepsrisico’s

Meer aandacht voor het GVW-beheer beperkt de bovenvermelde schade die ongevallen en een slechte gezondheid met zich meebrengen.  Hieronder volgt een samenvatting van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO) over de succesfactoren voor het GVW-beleid: 

 • Preventieve en beschermende maatregelen worden op een efficiënte en coherente manier doorgevoerd
 • Er wordt een relevant beleid uitgestippeld
 • Er worden comités opgericht 
 • De gevaren en risico’s op de werkvloer worden beoordeeld en in acht genomen
 • Het management en de arbeiders worden in het proces betrokken. 

Opleiding en training zijn wijdverspreide en belangrijke preventieve maatregelen in de context van het promoten van gezondheid en veiligheid op het werk. Het volgende artikel over het Belang van Gezondheids- en Veiligheidstraining zal de belangrijkste factoren onderzoeken om alles uit uw trainingsprogramma te halen.

Onze belangrijkste initiatieven op het vlak van gezondheid, veiligheid en het milieu

Technologie en producten

Ontworpen met productiviteit, veiligheid en het milieu indachtig

Meer
Hilti services

Diensten

Gezondheid, veiligheid en productiviteit van de gebruiker verbeteren

Meer
Hilti’s veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot zijn werknemers

Meer

Milieu

Kom meer te weten over Hilti als verantwoordelijke instelling met betrekking tot het milieu

Meer