Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Europees SEPA domiciliëringsmandaat

Door ondertekening van dit mandaatformulier, geeft u toestemming aan:(A) Hilti Belgium nv- Bergensesteenweg 1424 – 1070 Brussel een opdracht te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B)uw bank om uw rekening te debiteren conform de instructies verzonden door Hilti Belgium nv.

U heeft recht op terugbetaling via uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst met uw bank.

Een verzoek tot terugbetaling moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.

SCHULDEISERIDENTIFICATIE : BE263540402914739

Opmerking: Uw rechten met betrekking tot het bovenstaande mandaat worden toegelicht in een document verkrijgbaar bij uw bank.

Contacteer ons
Contacteer ons